Tipovi transportne logistike koji menjaju globalno snabdevanje: 3PL kao pokretačka snaga

Transformacija nije samo pitanje tehnološkog napretka; radi se o stvaranju održivijih, agilnijih i skalabilnijih lanaca snabdevanja koji mogu da se adaptiraju na promenljive potrebe tržišta. U ovom kontekstu, spedicija i logistika ne samo da podupiru osnovne potrebe globalne trgovine, već i podstiču inovacije koje mogu voditi ka boljem, ekološki odgovornijem i ekonomski efikasnijem svetu