Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

Posle koliko dana može da se preuzme roba kada stigne u Srbiju?

Kada uvezena roba stigne u Srbiju, tj. na carinsku ispostavu mesta gde je krajnja isporuka, ukoliko pošiljka ima uslova za carinjenje na vozilu, uglavnom se može puštati u slobodan promet istog dana. Roba se u procesu špedicije zapravo pušta tek po okončanju carinskog postupka koji u gore pomenutom slučaju obično bude u danu prispeća vozila.

Ukoliko se uvezena roba iz međunarodnog transporta smešta pod carinski nadzor, postupak smeštajnog dokumenta se završava isti dan, a nakon 24h moguće je ulaganje kompletnog carinskog postupka koji obično traje do 24h. Kada je reeksportni posao u pitanju je do 48h.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.