Početna Transport Timski rad do uspeha

Timski rad do uspeha

Razvoj proizvodnje i digitalizacija proizvodnih procesa nametnuli su praksu da sve više kompanija traži uslugu transporta robe ključ u ruke. Ne samo zbog udaljenosti kupaca, već i dinamike modernog života, javlja se neophodnost da neko u vaše ime isporuči robu na potrebnu destinaciju, a da ta kompanija obavi ceo posao.

Kompanije, u nameri da samo rade svoj posao, posao transporta, špedicije, carinskog zastupanja, izrade dokumentacije, pakovanja i utovara robe, planiranja transporta i istovara robe – dakle, kompletne logističke usluge – prepuštaju svom logističkom provajderu, da on bude deo tima prema krajnjem kupcu robe.

Da bi sve bilo kako treba i da bi se ceo taj posao preneo na vašeg logističkog provajdera, neophodno je znati osnovne stvari i olakšati posao vašem logističkom provajderu. Šta treba znati kada se traži usluga ključ u ruke?

 1. Na početku je neophodan detaljan radni sastanak kako bi se napravio plan rada i analizirali mogući problemi, kao i rešenja za te probleme; 
 2. Zatim se pravi plan troškova do detalja, jer će u najvećem delu posla logistički provajder plaćati u vaše ime. Kompanija ENPEKS se drži pravila da se dogovorena cena ne menja nakon izvršenog posla, pa je stoga neophodna detaljna analiza plaćanja; 
 3. Edukacija o pravilnom  popunjavanju dokumentacije, posebno ako roba ide na inostrane destinacije; nikako ne raditi na svoju ruku bez konsultacije za logističkim provajderom; 
 4. Pravilno pakovanje robe kako bi krajnji kupac po modelu ključ u ruke mogao da primi robu na brz i lak način; 
 5. Pravilno obeležavanje robe po međunarodnim standardima i
 6. Edukacija kako se prati tok robe i ko treba da krajnjeg klijenta obavesti da je roba stigla i u kojoj formi pakovanja. 

Logistički provajder u slučaju usluge ključ u ruke na sebe preuzima sve aktivnosti u procesu transporta robe. Ako ste se odlučili za uslugu ključ u ruke, neophodno je da znate:

 • Morate imati potpuno poverenje u logističkog provajdera, jer mu, dok traje usluga, poveravate robu i odnos prema klijentu;
 • Pakovanje robe, premer težine i obeležavanje robe najbolje je prepustiti logističkom provajderu, jer on poznaje međunarodne propise; 
 • Sve obaveze plaćanja moraju biti transparetne, kao i troškovi koje će na terenu u vaše ime plaćati logistički provajder; 
 • Vrlo je važno da klijenta edukujete o načinu preuzimanju robe od strane krajnjeg kupca (ili da taj posao uradite vi za klijenta ), jer tu nastaje najveći broj problema u usluzi ključ u ruke i
 • Klijent treba da bude svestan da ste vi deo njegovog tima i da vas tako i tretira u svim fazama usluge ključ u ruke.

Zato je vrlo važno da se, na početku saradnje kod usluge ključ u ruke, klijent uključi u pojedine faze posla, kako bi za sledeći posao, sve što je potrebno, pripremio na vreme i po pravilima. Tako se dolazi do trenutka kada vam klijent više nije potreban dok mu obavljate dogovorenu uslugu ključ u ruke, jer su vam svi detalji posla poznati.

Distribucija robe je nauka sama za sebe, a posebno su na ceni dobri praktičari sa iskustvom rada na terenu. Primera radi: koliko puta vam se desilo da firma koja dostavlja proizvode lošom uslugom pokvari ugled i utisak kompanije koja je proizvela robu? Moderna industrija zahteva da kompanije imaju osnovna znanja iz logistike i distribucije robe, a ako ih nemaju, posao logističkog provajdera je da ih kratko edukuje u cilju kvaliteta celog posla.

Za to se koristi prvi pripremni sastanak kada je klijentu neophodno reći gde su sve mogući problemi i kako se mogu rešiti shodno prednostima usluge ključ u ruke. Dobar deo klijenata nevoljno prihvata edukaciju oko usluge ključ u ruke, ali vrlo brzo shvati zašto je sve to trebalo da su uradi. Tako usluga ključ u ruke postaje zadovoljstvo za obe strane, kao i za krajnjeg klijenta koji dobije robu na kvalitetan način.

Time se tim kompanije ENPEKS  kvalifikuje da osvoji vaše poverenje i postane stalni deo vašeg proizvodnog tima, a klijentu preostaje daleko više vremena da se bavi svojim poslom. Najbolje je, ipak, kada u usluzi ključ u ruke krajnji klijent uopšte ne primeti logističkog provajdera, već misli da je on deo kompanije koja mu je prodala robu. Timski do uspeha

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.