Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

3PL servis ispit za najbolje

Nekoliko transportnih i špediterskih usluga odjednom – to je usluga koja je na ceni naših kljenata. Takozvani 3PL servis zasnovan je na osnovnom poslovnom modelu i logističkim uslugama kompanije i usmeren ka obezbeđivanju drugih vezanih usluga za svoje klijente. 3PL sevis omogućava logističkim kompanijama da ponude značajno proširen asortiman proizvoda i usluga svojim klijentima. Kijenti, sa druge strane, u želji da smanje troškove poslovanja traže ovakve vidove usluga. Ipak, pre nego angažujete nekoga za 3PL servis treba imati na umu:

  1. Mnoge logističke kompanije nisu uspele da se transformišu i stvore kvalitetan 3PL servis;
  2. Neki se nisu puno pomerili od njihovog osnovnog posla, bio to transport ili skladištenje, kako bi postali provajderi širokog spektra usluga;
  3. 3PL servis ima smisla samo ako vam štedi troškove i vreme.

3PL servis može da pruži samo logistički provajder širokog spektra. Kompanija ENPEKS je 3PL servis razradila do detalja i uvrstila u svoju ponudu.Klijent je sklopio posao u Sloveniji za izvoz robe, ali je bio ograničen za troškove transporta, pakovanja i carinjenja robe.

U takvim okolnostima tim ENPEKSA-a mu je preporučio 3PL uslugu – da ENPEKS obavi uslugu transporta, pakovanja robe i carinjenja robe za njega. Napravljen je plan transporta, pakovanja robe i pripremljena dokumentacija za carinske organe. Pošto je bio poznat redosled usluga i transporta do Slovenije, izbačeni su nepotrebni troškovi skladištenja i pretovara robe, uz kordinaciju sa kranjim klijentom oko termina isporuke.

Carniska dokumentacija je podneta elektronskim putem, pa je brz proces carinjenja omogućio dodatne uštede. Kada je klijent izračunao potrebne troškove, odlučio se da komapanija ENPEKS stalno pruža 3PL servis za destinaciju u Sloveniji, jer su tako troškovi bili daleko niži. Kod kranjeg klijenta smo uspeli da dobijemo kakav im model pakovanja robe odgovara, pa je i tu napravljena ušteda. Posebna pogodnost 3PL usluge za klijenta je predvidljivost troškova za ovu uslugu, pa se mogu planirati sredstva za duži period.

Angažovanjem ENPEKS-a za 3PL servis dobijate pouzdanog partnera sa predvidljivim troškovima usluge koja se neće menjati do kraja urađenog posla. Vremenom, ENPEKS će vam postati timski igrač – kao deo vaše kompanije. U modernim tokovima snabdevanja tržišta, imati 3PL servis i timskog igrača u ovoj vrsti logističke usluge znači biti spreman da reagujete na maltene sve zahteve klijenta u bilo kom trenutku i da vaša roba uvek bude dostupna na tržištu bez povećanja troškova. Logistički provajder koji profesionalno pruža 3PL uslugu izuzetno je koristan za vašu kompaniju, a benefiti se mogu osetiti već nakon dva-tri poslovna kvartala u godini. Taj logistički provajder je ENPEKS.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.