Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

ATA karnet – pasoš za robu

ATA karnet je međunarodni carinski dokument koji omogućava i znatno olakšava privremeni uvoz i uvoz roba koje nisu potrošnog ili kvarljivog karaktera.

ATA karnet se uglavnom koristi kada se uzorci nekih roba, predmeti, instrumenti, uređaji ili mašine šalju na izložbe, sajmove, kongrese. Takođe se koristi za privremeno iznošenje iz države ličnih stvari od veće vrednosti, nameštaja ili pak umetničkih dela.

U svakom slučaju radi se o robi koja se samo privremeno iznosi iz države i vraća u roku od najkasnije 12 meseci. Sve što je upisano u ATA karnet prilikom iznošenja robe iz države mora biti uneto u istom stanju nazad u državu prilikom povratka robe. Nosilac ovog dokumenta može biti samo domaće pravno ili fizičko lice, premda može ovlastiti zastupnika koji će pratiti robu tokom boravka u inostranstvu.

ATA Karnet je svugde poznat pod popularnim nazivom – pasoš za robu.

ATA karnet je zapravo jedna knjižica sa kuponima koju izdaje Privredna komora Srbije po jednostavnom postupku. Cena ovog dokumenta je pristupačna, a u velikoj meri olakšava cirkulaciju robe po svetu jer karnet prihvata većina zemalja u Evropi i mnoge druge širom sveta. Njegovo dejstvo je uređeno međunarodnom konvencijom.

Dakle, ATA karnet dozvoljava da roba cirkuliše neocarinjena tokom godinu dana bez popunjavanja komplikovanih carinskih isprava, plaćanja dažbina, objašnjavanja sa carinskim službenicima ili polaganja depozita. Jedna od prednosti međunarodnog važenja je što sa ovakvim dokumentom roba može da prolazi više granica.

Postavlja se pitanje da li fizičko lice treba ili mora da traži ATA karnet kada iznosi sopstvenu robu koja za njega ima vrednost ili značaj, ali u apsolutnim iznosima nije visoke vrednosti. Primer bi za to bi mogla biti fotografska oprema, fotografije koje imaju izvesnu komercijalnu vrednost, dekorativni / umetnički predmeti koji nisu od opšteg kulturnog značaja ili uobičajeni sportska oprema manje vrednosti koju sportisti standardno koriste.

Za ovakve predmete koji su namenjeni ličnoj ili sportskoj upotrebi dovoljno je obaviti prijavu na samoj granici. Može se desiti da carinici zahtevaju i popunjavanje određene potvrde na licu mesta, nekad je dovoljna i usmena prijava. Treba ipak imati u vidu da je ATA karnet trajnije i jednostavnije rešenje ukoliko će se roba prenositi preko više granica i država gde se primenjuju unekoliko različiti standardi procenjivanja karaktera robe.

Sa druge strane, ako npr muzički ansambl iz države osim ličnih instrumenata iznosi i skupu binsku opremu i masivno ozvučenje to bi se smatralo robom veće vrednosti pa se u takvom slučaju snažno preporučuje dobijanje ATA karneta.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Logistics enhusiast, Forestry engineer, Bonsai breeder