Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

Carinsko zastupanje – timski rad za klijenta

Aktuelna dešavanja na tržištu pri uvozu ili izvozu robe nastala usled rata u Ukrajini i povećanja troškova proizvodnje, ponovo su stavila carinsko zastupanje u fokus vlasnika kompanija. Prosto, dok radite na tome da imate kontrolu nad novim troškovima u izvozu ili uvozu robe, sve manje imate vremena za poslove oko carinjenja robe.

Kompanija Enpeks vam nudi rešenje – carinsko zastupanje. U vaše ime, i za vaš aktuelni posao, mi ćemo obaviti poslove oko carinjenja u maksimalno kratkom vremenu – kao da ste vi prisutni na carini.

Carinjenje robe predstavlja izuzetno bitan, ako ne i najbitniji, deo svakog lanca snabdevanja. Ukoliko ovde dođe do problema i usporavanja – lanac se zaustavlja. QSL ili kvalitetna pametna logistika Enpeks-a  u vaše ime sprovodi sve zakonske procedure u vezi sa uvozom, izvozom, reeksportom i tranzitom robe. To vam daje prostor i vreme da daleko više posvetite pažnju samoj proizvodnji i kvalitetu robe, ali i procesu prodaje i marketinga, jer nećete trošiti vreme na proces carine.

Carinsko zastupanje se preporučuje kada imate novu robu i brend koji se šalje na novo tržište ili kada su rokovi za realizaciju kompletnog posla prodaje robe vrlo tesni i nemate potrebno vreme da sve odradite kako valja. Saveti i postupci našeg tima za carinsko zastupanje nisu potrebni samo zbog poznavanja carinskih procedura, već i zbog procesa posedovanja carinske garancije za plaćanje carinskog duga, posedovanje odgovarajućeg softvera, a vrlo često i carinske licence.

Svaka greška usled nepoznavanja postupka carine ili neadekvatna dokumentacija može, ne samo da poveća troškove, već i da bitno uspori sam proces isporuke robe klijentu. Carinsko zastupanje je neophodno za lica ili kompanije koja nemaju sedište ili prebivalište u Srbiji.

QSL za Vas obavlja pripremu dokumentacije za uvoz i izvoz robe, skladištenje, privremeni uvoz/izvoz, reeksport, konsalting u vezi sa carinjenjem robe, posredovanje kada je neophodno odraditi pregled robe (tržišni – fitosanitarni pregled, sanitarni ili veterinarski pregled, fumigaciju, itd). Tim Enpeksa za carinsko zastupanje postaće vaša navika.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.