Image by macrovector on Freepik
Početna Carinjenje Carinski sistem u Srbiji: Navigacija kroz tok NCTS

Carinski sistem u Srbiji: Navigacija kroz tok NCTS

Navigacija kroz složenosti međunarodne trgovine može biti zastrašujući zadatak, posebno kada je u pitanju razumevanje kompleksnih procesa carinskih sistema u različitim zemljama.

Carinski sistem Srbije, posebno njegovo korišćenje novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS), služi kao ključna komponenta za poslovne subjekte i pojedince koji žele da uvezu robu u zemlju.

Ovaj vodič ima za cilj da demistifikuje proces, nudeći sveobuhvatan pregled koraka, dokumentacije i regulativa uključenih u uvoz robe u Srbiju.

Carinski sistem Srbije

U srcu međunarodne trgovine leži potreba za besprekornim i zakonitim transportom robe preko granica.

Srbija, sa svojom strateškom lokacijom i razvijajućim trgovinskim politikama, usvojila je NCTS. Usklađujući svoje carinske procedure sa evropskim standardima kako bi olakšala trgovinu i osigurala efikasan protok robe.

Razumevanje osnova uvoza

Svaka pošiljka koja ulazi u Srbiju iz inostranstva nosi svoju jedinstvenu vrednost i težinu (bruto/neto), što predstavlja osnovu za carinske procedure.

Dodatni troškovi kao što su transport i skladištenje, koji se dogovaraju između dobavljača i primaoca, igraju ključnu ulogu u celokupnom procesu.

Image by <a href="https://www.freepik.com/free-photo/supply-chain-representation-still-life_38171648.htm#fromView=search&page=3&position=2&uuid=ca9c749a-e9b9-483c-875b-d0c55e6df369">Freepik</a>
Image by Freepik

Ključna dokumentacija za carinsku deklaraciju

Pri ulasku u Srbiju, roba mora biti prijavljena na carinskoj službi ili graničnom prelazu.

Dokumentacija koja prati robu tipično uključuje:

  • Fakturu
  • CMR (Tovarni list)
  • EX (izvozni dokument zemlje dobavljača)
  • Spisak pakovanja i EUR1 (dokaz o evropskom poreklu za robu vrednu preko 6.000 evra)

Odabrana špediterska agencija od strane uvoznika obavlja prijavu na carini, gde se kreira tranzitni dokument u NCTS-u (LRN dokument) i pruža finansijska garancija za vrednost uvezene robe do mesta isporuke.


NCTS: Detaljniji pogled

Sistem NCTS predstavlja ključnu komponentu u modernizaciji i pojednostavljenju carinskih procedura, osiguravajući da se roba efikasno prati i obrađuje od ulaska do oslobađanja.

Od granice do odredišta

Na granici se vrše inspekcijske kontrole (veterinarska, fitosanitarna, sanitarna, itd.), koje određuju koja stanica može da primi određenu robu na osnovu tipa robe i potrebnih inspekcija.

Kada roba stigne na određenu carinsku službu, može biti carinjena direktno kroz proces C4 što omogućava njeno oslobađanje u slobodan promet. Takođe može biti smeštena pod različite carinske procedure kao što su sažeta deklaracija (SD) ili skladišni dokument C7.


Sledeći koraci u procesu carinjenja

Carinjenje robe na odredištu

Carinska stanica na odredištu igra ključnu ulogu u konačnom carinjenju robe. Bilo da je roba carinjena direktno na vozilu ili smeštena pod sažetom deklaracijom, roba se prati unutar carinskog sistema sve do njenog carinjenja, što označava završetak procesa NCTS.

Produženo skladištenje i konačno oslobađanje

Ako je roba smeštena pod sažetom deklaracijom u carinskom skladištu, postoji rok od 90 dana za carinjenje. Ukoliko roba nije carinjena u ovom vremenskom periodu, skladištenje može biti produženo kroz proceduru C7. Carinjenjem robe kroz C4 označava se oslobađanje u slobodan promet i zatvaranje NCTS-a za tu pošiljku.

Zaključak

Carinski sistem Srbije, kroz svoju implementaciju NCTS-a, nudi strukturiran i efikasan pristup obradi uvoza.

Razumevanje ovog procesa, od potrebne dokumentacije do konačnog carinjenja robe, esencijalno je za poslovne subjekte i pojedince koji se bave međunarodnom trgovinom sa Srbijom.

Pridržavanjem navedenih procedura i regulativa, uvoznici mogu osigurati glatko i usklađeno uvozno iskustvo, doprinoseći besprekornom protoku robe preko granica i podsticanju globalne trgovinske povezanosti.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Hvala Vam na poverenju!

Vaši podaci su uspešno poslati. Naš tim će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Zainteresovani ste za naše usluge?

Pokušaćemo da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.