Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

ENPEKS partner za sve izavove

Vangabaritni transport i prevoz teških tereta je svojevrsni izazov za sve logističke provajdere. Za ovu uslugu ENPEKS angažuje potrebnu opremu, znanje i ljudske resurse, jer je reč o veoma zahtevnom poslu. Vanredni prevoz teških tereta odnosno vangabartini transport zahtevaju pažljivu koordinaciju i izuzetnu logistiku i izvode se sa specifičnom opremom, koja zadovoljava sve zahteve putne infrastrukture kao i bezbednosne zahteve.

Za klijenta u Novom Sadu dobili smo zadatak da transportujemo traktor JOHN DEER težak 18 tona i sa osovinskim rasponom od 2,95 metara, a koji je u Novi Sad stigao železničkim transportom. Kranja destinacija je bio Zrenjanin.

Angažovali smo specijalni šleper – prikolicu labudicu sa niskim točkovima, a koja je pogodna i za puteve manjih kategorija kao i lokalne puteve. Nakon obavljene carine angažovali smo vozača koji zna da vozi ovu vrstu traktora kako bi se traktor sa vagona prebacio na šleper, učvrstio i privezao po propisu za prevoz vangabaritnog tereta.

Angažovana je i tehnička pratnja transporta. Lokalnu policiju smo pismeno obavestili o vrsti tereta i terminu prolaska do kranje destinacije na periferiji Zrenjanina uz dobijene potrebne papire za ovu vrstu prevoza. Stručnjak ENPEKS-a za kontrolu transporta je obišao put tokom cele trase transporta i popisao sve sporne tačke i ponudio rešenja za bezbedno kretanje transporta, a o tome su informisani svi učesnici transporta.

Transport je obavljen u ranim jutarnjim satima kako bi se deonica lokalnog puta od Novog Sada do Zrenjanina što manje opterećivala i usporavala zbog prolaska transporta sa ograničenom brzinom kretanja i potrebnom signalizacijom za vangabaritni transport kao i pratećim vozilom.

Tako je traktor, zaista posebnih dimenzija, isporučen na samu destinaciju – poljoprivredno dobro za nekoliko sati, uz maksimalnu bezbednost i poštovanje propisa. Iako na prvi pogled transport ovog traktora izgleda lak, reč je o veoma zahtevnom poslu koji traži veštinu upravljanja, ne samo specijalnom prikolicom, već i traktorom prilikom istovara, jer osim velike težine traktor poseduje i velike gabarite koji imaju zahteve pri kretanju. Takođe, traktor je bio pod posebnim osiguranjem zbog svoje visoke cene, pa je to tražilo posebnu opreznost od svih učesnika u transportu.

Sve je veći broj kupaca ove vrste traktora u Srbiji, a broj logističkih provajdera, koji zaista znaju da urade ovaj težak posao, sve manji. Posebna pažnja se mora obratiti na to kako se vezuje i obezbeđuje traktor na šleperu i za to postoji specijalno upustvo zbog težine vozila.  Zbog posebnih dimenzija, za ovaj traktor postoji i poseban režim registracije, tehničkog pregleda i dobijanja tablica, pa je i tome trebalo voditi računa kako bi krajni klijent odmah mogao da koristi traktor. Klijent iz Novog Sada je u svakom trenutku znao status prevoza i koliko još ima do kranje destinacije transporta zbog potrebne primopredaje skupocenog traktora. 

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.