Početna Transport ENPEKS – Transport opasnog tereta – potvrda kvaliteta  

ENPEKS – Transport opasnog tereta – potvrda kvaliteta  

Prevoz opasnog tereta stavlja pred logističkog provajdera ozbiljna pitanja – zakonske obaveze, izazov da ceo posao prođe kako treba i da predviđeni troškovi budu u okviru planiranih. Zato zakon predviđa da opasnu robu može da vozi samo licencirani prevoznik.

Zakon posebno definiše posledice, te se one ne odnose samo na prevoz robe, već i na proizvodnju, rukovanje, upravljanje i skladištenje robe, a sve to predviđa moderna logistika.

Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe poznatiji je pod nazivom ADR Sporazum. Opasna roba podeljena je u 9 različitih klasa, što je značajno zbog dodele tzv. UN broja. Naime, kada je opasna roba definisana UN brojem, to znači da je za ovaj teret utvrđen naziv, klasifikacioni kod, klasa, ambalažna grupa, broj listice opasnosti, granične količine, transportno sredstvo i slično.

Kada postoji UN broj opasne robe, onda se više ne može nagađati da li se radi o prevozu opasnih metarija ili ne. Treba istaći da svaki učesnik ima obavezu da izvrši kontrolu svog prethodnika u celokupnom transportnom procesu. Enpeks ima iskustva u prevozu opasne robe, a početak posla za nas je kontrola prethodnog stanja opasne robe i tačan termin predaje robe. ADR procedura tačno definiše obaveze pošiljaoca robe, prevoznika i primaoca robe. 

Prevoznik opasnih materija ima sledeće obaveze:

  • Utvrđivanje da je teret, upućen na transport, dozvoljen za prevoz u skladu sa ADR sporazumom;
  • Obezbeđivanje da su odgovarajuća dokumenta u transportnom sredstvu;
  • Utvrđivanje da transportno vozilo i teret nemaju defekte, greške, znakove curenja, pukotine i druge nedostatke;
  • Utvrđivanje da relevantni datumi u vezi sa transportom nisu istekli;
  • Provera i potvrda da su vozila ispravna i da nisu pretovarena;
  • Konstatacija da su listice opasnosti pričvršćene za vozilo, odnosno da su oprema i uputstva za vozača u transportnom vozilu.

Enpeks kompanija zajedno sa svojim partnerima ceo proces prevoza opasnog tereta kontroliše nekoliko puta kako bi se eliminisala mogućnost greške u radu. Naš tim pre preuzimanja posla prevoza opasne robe analizira krtične tačke u prevozu i preduzima mere obezbeđenja. Sigurnost i kvalitet na delu.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.

Hvala Vam na poverenju!

Vaši podaci su uspešno poslati. Naš tim će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Zainteresovani ste za naše usluge?

Pokušaćemo da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.