Početna Transport ENPEKS u susret potrebama klijenta – Priprema za Zbirni transport

ENPEKS u susret potrebama klijenta – Priprema za Zbirni transport

Zbirni transport robe ( LTL ) je jedan od najboljih  načina transporta robe u situacijama kada ste limitirani troškovima, kada količina robe nije velika i kada treba malo brže poslati robu na željenu destinaciju. Pripreme za Zbirni transport robe su zato veoma važna faza kod klijenta. Zbirni transport, sam po sebi, na prvi pogled izgleda lako ali ukoliko nema dobre pripreme i edukacije klijenta u sklopu tog posla, mogući su problemi. Prepoznati i preduprediti moguće probleme u zbirnom transportu je kritičan faktor uspeha za obezbeđivanje veće produktivnosti i troškovne efikasnosti. Pre svega klijent mora da jasno sagleda sve prednosti Zbirnog transporta robe i da robu pripremi u tom smislu.

Osnovni cilj Zbirnog transporta robe je usaglašavanje troškova i količine robe koja se treba dostaviti kupcu. Procesu pakovanja robe treba pristupiti osmišljeno i kordinirano sa ostalim teretom koji je deo zbirnog transporta kako zbog brzine istovara tako i planiranja prostora na prevoznom sredstvu. Tu je najbolja kombinacija dobrog balansa između fabričkog pakovanja i pakovanja u paletama za transport. Ne manje važan je način obeležavanja vrste i količine robe jer se time znatno ubrzava ne samo proces carine već i dalje manipulacije robom.

Najava termina istovara dela robe iz zbirnog transporta je neophodna zbog brzine preuzimanja robe ali i smanjenja troškova. Time se eliminiše trošak privremenog zakupa magacina jer vrlo često se roba direktno isporuči kranjem kupcu – ili u magacin ili u prodajni objekat. Proces carine robe vrlo često prođe po sistemu carinjenja na točkovima ukoliko se zadovolje navedeni uslovi pa to dodatno daje na kvalitetu ove usluge. Praćenje transporta je sastavni deo usluge zbirnog transporta jer se između nekoliko korisnika mora kordinirati nekoliko aktivnosti. Tim ENPEKS – a zato savetuje – Kako se klijent treba spremiti za Zbirni transport robe

Pre svega treba da odabere logističkog provajdera koji je posvećen poslu i vodi računa o troškovima usluge. Klijent se mora upoznati sa prednostima pravilnog osiguranja robe jer izbegavanje osiguranja robe može doneti probleme. Jedna od grešaka klijenata je loše izračunato tranzitno vreme pa tako krajnji kupac čeka robu.

Taj deo posla se mora isključivo raditi u konsultaciji sa logističkim provajderom jer se dešava da se krajnjem kupcu garantuje termin isporuke bez kordinacije sa ostalim učesnicima. Priprema robe i stavljanje na paletu zahteva određeno vreme i troškove ali ukoliko robu klijent ne paletizuje i utovari nekonsolidovane kutije u kamion prosto priziva problem pa je neophodno savetovanje od strane logističkog provajdera.

Dimenzije i težina robe su podaci koji moraju biti tačni i jasno napisani na robi. Provera adresa i načina obeležavanja robe je takođe bitna kako bi se roba odvojila po pravilima zbirnog transporta. Ovaj segment je veoma bitan ako se zbirni transport obavlja u inostranstvu i podaci na robi se moraju slagati sa bazičnim podacima kompanije. Klijent mora korak po korak da edukuje i pripremi krajnjeg kupca za način prijema robe a dobar deo tog posla uradiće logistički provajder. Ukoliko krajnji kupac ima sve potrebne informacije o robi, proces istovara robe može biti daleko brži.

Zadovoljni korisnici Zbirnog transporta robe vrlo brzo shvate prednosti pripreme za ovaj vid transporta i ponovo traže ovu uslugu i to često sa istim kompanijama koje su bile predmet zbirnog transporta robe. Ključ usluge zbirnog transporta robe je poverenje u logističkog provajdera i prepuštanje da najveći deo posla obavi on sam. Kompanija ENPEKS je prava adresa za to.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.

Hvala Vam na poverenju!

Vaši podaci su uspešno poslati. Naš tim će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Zainteresovani ste za naše usluge?

Pokušaćemo da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.