Fulfilment - skladište i mnogo više od skladišta
Početna Transport Fulfilment – skladište i mnogo više od skladišta

Fulfilment – skladište i mnogo više od skladišta

U naš poslovni jezik se uvukao termin “fulfilment“. Očigledno ga je teško prevesti jednom reči, pa je i kod nas počeo da se koristiti u engleskom obliku. Pošto je većini ljudi koji znaju engleski jezik pojam poznat u drugom značenju, on kod nas izaziva zabunu. (Amerikanci koriste termin sa dva slova L, a Britanci sa jednim). Naši ljudi obično susreću ovaj pojam u poslovnom smislu prilikom dostave pošiljki. U logistici fulfilment ima posebno značenje koje objedinjuje nekoliko faza u dostavi pošiljki.

Fulfilment je zapravo skup svih koraka koje kompanija ili posrednik preduzimaju počev od primanja porudžbine pa do isporuke robe krajnjem kupcu. U ovom značenju je dobro poznat u državama gde se koristi engleski jezik.

U nama poznatijem značenju ovaj engleski termin označava ispunjenje, npr želje ili sna. Takodje, pošto je u engleskom reč fulfilment imenica, postoji i značenje “ispunjenost” u smislu zadovoljstva i sreće npr. usled uspešnog i dobrog toka života.

Postoji i drugo značenje pojma koje bolje prevodimo kao “izvršenje” npr izvršenje zadatka ili neke dužnosti. Upravo u ovom značenju se fulfilment koristi u logistici. Treba reći da je poslovni termin nastao skraćivanjem kompletne fraze “order fulfillment” koja naravno znači ispunjene porudžbine, tj izvršenje porudžbine.

U tom smislu je fulfilment u logistici posebna vrsta usluge koja je naročito dobila na značaju sa pojavom elektronske tj. onlajn trgovine. Naručivanje sa interneta, kao i masovna upotreba informatičkih tehnologija su ubrzali čitav ciklus maloprodaje i učinili ga pogodnim za povezivanje niza operacija u celinu.

Primanje porudžbina, vodjenje, planiranje i evidencija zaliha, skladištenje robe, odvajanje i pakovanje robe, otpremanje paketa, praćenje pošiljke, distribucija i prevoz robe i na koncu dostava krajnjem kupcu – sada mogu da se objedine softverskim putem.

Fulfilment centar

Čvor i glavno mesto fuilfilment aktivnosti jeste “fulfilment centar“. Ponekad se ovaj pojam koristi kao sinonim za skladište, ali fulfilment centar je više od velikog modernog skladišta. To je čvorište svih gore pomenutih aktivnosti. Amazon je naročito popularisao ovaj termin i stvorio veliki broj gigantskih skladišta širom sveta koja koriste visoku tehnologiju. Pošto je Amazon pionir i najveća kompanija u oblasti onlajn kupovine, njegov primer su sledili mnogi drugi.

Logistička aktivnost u Amazon Fulfillment Centru postaje zauzeta za pripreme za Crni petak.
Logistička aktivnost u Amazon Fulfillment Centru postaje zauzeta za pripreme za Crni petak.

Može se očekivati da će nezavisni fulfilment centri nuditi svoje usluge posredovanja u sve većoj meri jer će sve veći broj kompanija prodavati svoju robu putem web sajtova. Na taj način će prodavac robe moći više da se fokusira na proizvodnju tj odabir i marketing robe. Onlajn prodaja izuzetno povećava teritoriju sa koje se javljaju kupci, a time svi koraci u logistici postaju zahtevniji: transport robe, komisioniranje, pakovanje i skladištenje robe, brza isporuka, pa sve do povraćaja robe u slučaju reklamacije.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.

Hvala Vam na poverenju!

Vaši podaci su uspešno poslati. Naš tim će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Zainteresovani ste za naše usluge?

Pokušaćemo da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.