Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

Intermodalni transport

Transport robe kamionima je daleko najzastupljeniji u Evropi usled odlično razvijene mreže puteve, velike gustine naseljenosti i relativno malih država. U globalnim razmerama, kada govorimo o svetskoj trgovini, intermodalni transport je nezamenljiv. Međunarodni transport robe na globalnom nivou je gledajući količinu robe većinski kontejnerski transport koji se obavlja brodovima.

Svi ti kontejneri potom moraju biti prebačeni na železnicu ili na kamione. Za to su neophodni intermodalni terminali – logistička čvorišta na kojima je mogući pretovar između različitih vidova transporta. Železnički transport je jeftiniji od drumskog transporta, i stoga je uvek cilj da se kontejneri sa robom prevoze što je u većoj meri moguće vozom. Zato je cilj državnih infrastrukturnih sistema da imaju što više intermodalnih terminala. Nisu samo države investitori internodalnih terminala, to su i velike logističke kompanije koje pristupom železnici i lukama stiču prednost u prihvatu i distrubiciji većih količina robe.

Srbija je poslednjih godina u zamahu izgradnje intermodalnih terminala u Batajnici, Pančevu, Rumi, Nišu, Subotici, a najveće čvorište će biti u Makišu u Beogradu gde se izdradnjom kontejnerskog terminala i novih koloseka proširuje najveća ranžirna železnička stanica u regionu. Pun naziv ovog čvorištza je Robno transportni centar Makiš. Pored toga, značajno je da se i u susednim državama povećava kapacitet izgradnjom novih intermodalnih trerminala, primer Bugarske je od značaja za Srbiju.  Bugarska ima veliku luku u Burgasu, a onda je put kontejnera da se železnicom dostave što dalje, npr u blizinu Sofije gde je nedavno pušten još jedan intermodalni terminal.

Sve ove tačke nalaze se na bitnim koridorima kojima se obavlja međunarodni transport robe. 

Evo i nekih koristi koje donosi intermodalni transport:

– Uštede troškova: intermodalni transport omogućava najefikasnije korišćenje svakog vida transporta, što rezultira nižim troškovima u poređenju sa korišćenjem samo jednog vida transporta.

– Povećani kapacitet: omogućeno je korišćenje većih kontejnera za transport i time može da se preveze više tereta, povećavajući ukupni kapacitet transporta.

– Poboljšana sigurnost: kontejneri se mogu zapečatiti i pratiti, smanjujući rizik od krađe ili oštećenja robe.

– Smanjena zagušenja: intermodalni transport može pomoći u smanjenju saobraćajnih zagušenja na autoputevima, pošto se više robe prevozi železnicom i brodovima.

– Fleksibilnost: intermodalni transport omogućava veću fleksibilnost u rutiranju i rasporedu, pružajući više opcija za otpremu robe.

– Brže vreme isporuke: intermodalni transport može obezbediti brže vreme isporuke korišćenjem najefikasnijeg načina transporta za svaki segment pošiljke.

– Poboljšana usluga za komercijalne korisnike: intermodalni transport pruža bolju uslugu korisnicima pružajući više opcija za isporuku, poboljšanu pouzdanost i kraće vreme isporuke.

Intermodalni transport omogućava pristup novim tržištima, korišćenjem više načina prevoza da se dođe do odredišta koja možda nisu dostupna samo jednim vidom transporta.

– Zaštita sredine: što se u većoj meri roba prevozi železnicom, manje je zagađenje sredine.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.