Međunarodni koridor „Sever – Jug“
Početna Distribucija Međunarodni koridor „Sever – Jug“

Međunarodni koridor „Sever – Jug“

Nedavno je obavljen prvi transport ruskog tereta u Indiju Međunarodnim tranzitnim koridorom „Sever – Jug“. Teret je krenuo iz Sankt Petersburga, prešao je Kaspijsko more, zatim je železnicom stigao do iranske luke Bander Abas i potom brodom do Indije.

Ovime je počelo korišćenje rute o kojoj se godinama dogovaraju države centralne Azije i Rusija. Indija, Iran i Rusija su još 2002. godine započeli ovaj projekat. Sankcije i blokada evropskih koridora za ruske transporte su ubrzali dešavanja. Aktiviranjem ovog koridora potpuno se zaobilazi Evropa i zapadne sankcije, a trošak se smanjuje za 30-40%.

Govoreći terminima logistike ovaj transportni koridor je multimodalna mreža železničkog, brodskog i drumskog transporta od Indije do Rusije. Iran je transportno i pretovarno čvorište.

Indija je do sada bila zavisna od pomorskog puta preko Sueckog kanala, holandske luke Roterdam pa sve do Sankt Petersburga. Umesto 45-60 dana koliko je potrebno tom rutom, novim koridorom postiže se tranzitno vreme od 25-30 dana.

Ovaj koridor će osnažiti proširenjem postojećih železničkih kapaciteta kroz Iran i Azarbejdžan, kao i proširenjem lučkih kapaciteta u Iranu. Lučki grad Bander Abas je istovremeno i sedište vojne mornarice Irana.

Na području Rusije razvijaće se luke na Kaspijskom moru Mahačkala i Astrahan. Astrahan, ruska prestonica kavijara, poznat je iz drevnih vremena i kao ruska kapija prema istoku jer je istovremeno na Putu svile i na ušću Volge u Kaspijsko more. Danas je transport Volgom manje interesantan jer Rusija ima veoma bogatu mrežu železničkih pruga, ali nekad je Volga bila prirodni koridor za transport roba između Persije i severnih zemalja.

Razvojem ovog koridora dugačkog 7200 kilometara Indija može da postane tranzitna zemlja za robu iz jugoistočne Azije i da značajno poveća obim trgovine. Iran dobija na značaju kao raskrsnica transportnih i trgovinskih puteva između Azije, Afrike i Evrope što kroz istoriju i jeste bio.

Turska znatno profitira iz ove situacije u logističkom smislu. Crnomorska luka Novorosijsk, najveća teretna ruska luka na Crnom moru, zakrčena je turskim kontejnerima. Turska koristi priliku da preusmeri transport iz Rusije preko svoje teritorije.

Čitava Evroazija prestaje da bude istorijski pojam iz udžbenika i postaje bitan logistički teren gde se stvaraju novi putevi koji oduzimaju značaj zapadnoj Evropi. Sukob Rusije sa Zapadom ubrzava nove trgovinske rute koji mogu izmeniti lice sveta. Trgovina uvek nađe put.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.