Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

NAP – standard koji redovno Enpeks primenjuje

Praksa prevoza robe sve više podrazumeva NAP – podnošenje deklaracije u elektronskom obliku, a koju je potpisao korisnik ili njegov zastupnik. Time se preuzima odgovornost za tačnost podataka u skladu sa važećim propisima. Enpeks koristi NAP kao deo procesa carinjenja robe, ali i kao način ubrzanja procesa i smanjenja finalnih troškova ukupne usluge prevoza.

Enpeks tako za klijenta preuzima odgovornost za:

  • Tačnost podataka u deklaraciji; 
  • Verodostojnost i punovažnost svih isprava koje prate deklaraciju; 
  • Poštovanje svih obaveza stavljanja robe u carinski postupak; 
  • U skladu sa odredbama člana 5. Carinskog zakona zastupnik se obavezuje da će u elektronskoj formi komunikacije sa Carinom koristiti kvalifikovane  carinske certifikate, kao i elektronskog potpisa, te da će snositi odgovornost za svaku nastalu štetu Carini kao i da će redovno preuzimati poruke koje šalje Carina i čuvati ih.

NAP je time postao gotovo nezamenljiv deo procesa carinjenja robe. Glavni efekti su brzina carinjenja robe, tačnost podataka, ušteda u vremenu za pripremu vašeg zastupnika na carini i na kraju, ušteda troškova procesa carinjenja robe – i sve to bez suvišnih papira koji se podnose na carini. NAP je posebno koristan ako su kratki rokovi za isporuku robe kranjem kupcu i ako priroda robe zahteva veliki broj sertifikata i sistema kvaliteta. Enpeks koristi NAP kao svoju standardnu uslugu.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.