Početna Transport NCTS Carinski postupak bez papira

NCTS Carinski postupak bez papira

NCTS (New Computerized Transit System) je carinski sistem koji se koristi u Evropi za kontrolu i praćenje robe u tranzitu, carinskih transakcija i trgovine među zemljama EU-a i pridruženim članicama. Naziv je beznadežno nemaštovit što je karakteristično za Evropsku uniju – Novi Kompjuterski Tranzitni Sistem 🙂

Ovaj sistem se zasniva na softveru koji je delimično u “oblaku” a delimično ga svaka državna carina drži na svojim računarima. Unutar svake zemlje radnici carine i privrednici komuniciraju normalno na svom jeziku. Srbija ga koristi od 2013. godine i već u prvim godinama korišćenja je zabeleženo više od milion elektronskih prijava carinskog postupka godišnje.

Prvi korak u NCTS je da kompanije elektronskim putem prijave svoju carinsku pošiljku putem web stranice Uprave carina. Obrasci se šalju preko interneta i sadrže standardne informacije o pošiljci, vrsti robe, vrednosti i drugim relevantnim podacima.

Nakon prijave, Uprava carina proverava pošiljku i odlučuje da li treba platiti carinu ili ne. Ako je potrebna carina, sistem automatski izračunava iznos i generiše elektronski carinski dokument.

NCTS Carinski postupak bez papira

Sam sistem tranzita, tj status robe u tranzitu je u Evropi relativno komplikovan usled toga što nisu sve države članice EU, a osim toga moguće je da na jednoj državnoj teritoriji postoje različite fiskalne nadležnosti. U oivim pitanjima je uputno konsultovati špeditere, tj stručnjake za carinsko zastupanje.

Nakon što je carinska pošiljka pregledana i odobrena, transport se može nastaviti. Sve pošiljke se putem NCTS sistema prate u realnom vremenu, što omogućava praćenje kretanja robe i značajno brže reagovanje na eventualne probleme ili kašnjenja.

Sistem ukida upotrebu papirne dokumentacije, što olakšava trgovinu i donekle smanjuje troškove za carinski postupak, a i bankarska garancija je niža. Mogućnost grešaka ili falsifikata je manja kada se carinska dokumentacija podnosi elektronskim putem. Carina traži olakšanja u manjem opterećenju svojih službenika. Dovoljno je podneti jedno osiguranje robe za ceo transport. Smanjenje troškova se ne mora kapitalno ogledati u ceni usluge carinskog zastupanja jer agenti svejedno moraju da ulože stručnost i veme u popunjavanje carinske deklaracije. Naravno, značajno je da se papiri ne moraju podnositi uz čekanje na šalterima.

U toku je implementacija verzije 5 ovog softvera, a među prvim korisnicima nove verzije je i Srbija. Osim članica EU, ovaj sistem koriste države EFTA, Turska, Severna Makedonija i Srbija.

Sve u svemu, učešće u NCTS sistemu olakšava trgovinu i ubrzava carinski postupak, što doprinosi efikasnijem poslovanju i razvoju trgovine unutar država Evropske unije, ali je i jedan od manje poznatih fakata koji pokazuju koliko je Srbija odmakla u integraciji sa Zapadnom Evropom.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.

Hvala Vam na poverenju!

Vaši podaci su uspešno poslati. Naš tim će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Zainteresovani ste za naše usluge?

Pokušaćemo da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.