Početna Transport NCTS – usluga koja približava EU

NCTS – usluga koja približava EU

Zajednički tranzitni postupak je logistička usluga koja je nastala kako bi se brže i kvalitenije prevozila roba, kako za zemlje EU, tako i za nekoliko zemalja koje dosta rade na tržištu EU.

Zajednički tranzitni postupak daje mogućnost učesnicima u carinskom postupku da robu prevezu između ugovornih strana Konvencije (zemlje EU, EFTA zemlje, kao i Turske, Srbije i Severne Makedonije) na osnovu jedne elektronske deklaracije i jednog obezbeđenja, koja važe u toku cele tranzitne operacije.

Ukoliko se pojavi roba za koju je tranzitni postupak već otpočeo u nekoj od ugovorenih strana Konvencije, onda carina u Srbiji ima ulogu tranzitne carinske ispostave.

Osnovni princip je da carinski postupak omogući kretanje robe iz jedne u drugu carinarnicu bez naplate carine i drugih dažbina, a pod uslovom da se ispune svi zahtevi koji se odnose na plombe, obezbeđenje i sl. Time je, zahvaljući NCTS sistemu, omogućen brži protok robe u Evropi, ali i zemlje čija je roba veoma zastupljena na tržištu EU. NCTS omogućava daleko jednostavniji carinski postupak sa minimumom potrebnih papira, jer se najveći deo dokumenata podnosi elektronski.

Potrebno je poštovati i princip realnih rokova predaje robe, što našim klijentima donosi predvidljivost u poslovanju. Pošto je najveći broj naših klijenata upravo iz EU zemalja, kompanija Enpeks redovno primenjuje NCTS sistem sa uspehom i na zadovoljstvo svojih klijenata.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.

Hvala Vam na poverenju!

Vaši podaci su uspešno poslati. Naš tim će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Zainteresovani ste za naše usluge?

Pokušaćemo da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.