Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

NCTS usluga – Za  ENPEKS, Evropa je već tu!

NCTS (New Computerized Transit System) je carinski sistem koji se koristi u Evropi za kontrolu i praćenje robe u tranzitu, carinskih transakcija i trgovine među zemljama EU-a i pridruženim članicama.

Poznavanje i upotreba NCTS sistema u ENPEKS-u doveo je do toga da stalno raste broj klijenata koji rade sa EU državama. U našem primeru klijentu je bila potrebna NCTS usluga, jer je odredište bila država EU na kranjem zapadu Evrope, a roba se prevozila iz Severne Makedonije. Na šta treba obratiti pažnju kod NCTS usluge?

  1. Prilikom izrade tranzitnog dokumenta – propratnice – treba proveriti tačnost podataka koji se unose u sistem. Obrasci se šalju preko interneta i sadrže standardne informacije o pošiljci, vrsti robe, vrednosti i drugim relevantnim podacima;
  2. Nakon dobijanja LRN broja predmet ulazi u obradu, pa se, u zavisnosti koja je vrsta robe, vozač kamiona treba javiti logističkom provajderu da bi se pripremila sledeća faza ukoliko je vrsta robe specifična ili ima poseban tretman; 
  3. Špediter na granici predaje vozaču MRN ili tranzitni dokument koji prati robu od granice do odredišne carinarnice;
  4. Po dolasku na odredišnu carinu prevoznik predaje papire špediciji koja dalje obrađuje MNR odgovarajućim postupkom.

Iako na prvi pogled postupak izgleda jednostavno, vrlo je važno da se dokumentacija pripremi kvalitetno; to znatno ubrzava postupak, jer je, u slučaju našeg klijenta, roba prolazila kroz nekoliko carina do kranje destincije. Sam sistem tranzita, odnosno status robe u tranzitu, je u Evropi relativno komplikovan usled toga što nisu sve države članice EU, a osim toga moguće je da na jednoj državnoj teritoriji postoje različite fiskalne nadležnosti.

Tim ENPEKS-a poznaje ovu praksu na terenu, pa je to prednost u pružanju usluge. Sve pošiljke se putem NCTS sistema prate u realnom vremenu, što omogućava praćenje kretanja robe i značajno brže reagovanje na eventualne probleme ili kašnjenja.

To ENPEKS-u, kao logističkom provajderu, daje mogućnost da klijenta redovno obaveštava o statusu robe i kretanju transporta. Najveći kvalitet NCTS usluge je daleko manji broj papira, brži prolaz na granici, manji troškovi transporta za klijenta, te je i bankarska garancija manja.

Dovoljno je podneti jedno osiguranje robe za ceo transport. Osim članica EU, ovaj sistem koriste države EFTA, Turska, Severna Makedonija i Srbija, pa to ENPEKS-u, logističkom provajderu, donosi nove klijente.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.