Početna Transport Prevoz vangabaritnog tereta – usluga samo za najbolje!

Prevoz vangabaritnog tereta – usluga samo za najbolje!

Vangabaritni transport, u najširem smislu, podrazumeva prevoz tereta za koji se procenjuje da je isuviše velikih dimenzija za standardan transport. Taj teret se, drugim rečima, naziva vangabaritni teret koji u potpunosti odudara od regularnog tereta koji se prevozi.

Vangabaritni teret je, zbog svojih nestandardnih dimenzija – dužina, širina, visina, osovinsko opterećenje, masa, posebna vrsta usluge logističkih provajdera i praktično otežava normalan i nesmetan tok odvijanja drumskog saobraćaja. Zbog svoje specifične prirode, rukovanje i upravljanje vangabaritnim teretom iziskuje naročitu pažnju – ne samo tokom transporta, već i prilikom utovara, pretovara i istovara. Prevoz vangabaritnog  tereta je standardna usluga za tim ENPEKS-a, a na početku transporta se pravi detaljna analiza toka prevoza, mogućih problema, nepotrebnih troškova i načina kako da se problemi rešavaju na terenu.

Za vangabaritni transport robe se izdaju posebne dozvole i odobrenje, a u pojedinim slučajevima se organizuje i policijska pratnja. Po nepisanom pravilu proverava se na terenu pravac prevoza, kvalitet puta na liniji prevoza i markiraju teže deonice, kako bi se sa vozačem vozila za prevoz robe unapred predvideo način prolaska te deonice puta. Cilj svega toga je brži, bezbedniji prevoz robe, ali i što manje zadržavanje i ometanje redovnog saobraćaja na pravcu prevoza.

Podrazumeva se da se stalno prati gde je roba i o tome obaveštava klijent posebno u trenutku predaje robe na krajnju adresu. Posebno je važna detaljna priprema dokumentacije i potrebnih papira, jer vangabaritni prevoz robe podleže odgovarajućoj zakonskoj regulativi zemlje kroz koju prolazi, a ti zakoni su često različiti. U nekim zemljama se propisuju i dani u nedelji kada se smeju  voziti vangabaritni tereti. Postoje opšti i specijalni uslovi za vangabaritni teret, a propisano je i kada treba policijska pratnja :

  • Kada je ukupna dužina transportnog vozila i tereta veća od 25 metara.
  • Kada je ukupna širina vozila i vangabaritne robe veća od 3.5 metra.
  • Kada ukupna visina vozila i vangabaritnog tereta premašuje 4.5 metra.

Šta treba ukratko znati pre prevoza vangabaritnog tereta?

  1. Nikako ne radite ovaj posao na svoju ruku; 
  2. Spremite tačne podatke o dužini, visini, širini i težini tereta po specifikaciji i         deklaraciji samog terete;
  3. Ruta transporta se definiše tek nakon konsultacije sa logističkim provajderom; 
  4. Ne kreće se na put dok se ne utvrdi način istovara i termin prijema robe; 
  5. Iako vrsta robe ne zahteva da se obavesti policija, poželjno je da se nagovesti lokalnoj policiji vrsta robe i termin prolaska na ruti prevoza;
  6. Uvek je poželjno da se uradi kopija papira i dokumuntacije, kao i da se elektronsko slanje dokumenata proveri pre polaska.

Kompanija ENPEKS u prevozu vangabaritnog tereta ima dodatni benefit – cena transporta koja se dogovori na početku posla ostaje do kraja posla – predaje tereta na potrebnu adresu.  

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.

Hvala Vam na poverenju!

Vaši podaci su uspešno poslati. Naš tim će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Zainteresovani ste za naše usluge?

Pokušaćemo da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.