Početna Transport Recenzija knjige – ŠPEDICIJA i MEĐUNARODNA LOGISTIKA

Recenzija knjige – ŠPEDICIJA i MEĐUNARODNA LOGISTIKA

Autori: Milorad KILIBARDA ● Milan ANDREJIĆ ● Vukašin PAJIĆ

Razvoj industrije u svetu i proces digitalizacije, ne samo proizvodnje, već i sektora usluga, u saobraćaju doneo je novu dimenziju špedicije i međunarodne logistike. Tako su se nauka o logistici i transportu robe popeli na novu lestvicu gde su digitalna dostignuća postala standard poslovanja. Naravno, ništa više nije isto!

Logistika je, iz jedne reke znanja, postala okean mogućnosti, a za okean morate imati dobar brod i iskusnog kapetana koji zna da plovi i prevozi robu sa kontinenta na kontinent. Autori knjige udžbenika Špedicija i medjunarodna logistika objavljivanjem ove knjige pokazali su nam da i mi imamo kapetane za brodove moderne logistike i špedicije – Milorada Kilibardu, Milana Andrejića i Vukašina Pajića koji su nam pokazali nekoliko stvari:

  1. da je nauka o špediciji i međunarodnoj logistici u Srbiji dostigla svetski nivo;
  2. da se industrija usluga logističkih provajdera u Srbiji nalazi na prekretnici i prelazi u digitalnu fazu i
  3. da Srbja ima naučnike koji znaju da napišu moderan i praktičan udžbenik koji koristi pre svega špediterima i logističkim provajderima.

Knjiga je jasno pokazala da danas logistički provajderi i špedicije nisu samo puki prevoznici robe koji nemaju pojma ni šta ni gde voze, već da pružaju uslugu koja postaje sastavni deo proizvodnje, kreiranja i prodaje robe; dakle, deo tima koji radi ceo posao od početka do kraja, kada krajnji kupac preuzme robu.

Neretko, dobar logistički provajder uslugom transporta doprinese da kupac ponovo kupi robu ili postane ključni deo marketing tima kompanije koja je klijent. Dobre kompanije tako rade. Tradicionalna špedicija postaje istorija, a logistički provajderi postaju ključni deo prodaje robe. 

Knjiga Špedicija i međunarodna logistika, pre svega, nepogrešivo odvaja stari način transporta i modernu logistiku sa digitalnim načinom rada. Autori su uočili da postojeći lanci snabdevanja ne mogu bez logističkih provajdera koji znaju da ih prate kompletnom logističkom uslugom. Taj proces je u knjizi objašnjen sistematično i na pravom mestu. Objedinjena su i sistematizovana najvažnija i nova teorijska znanja koja su obrađena kratko, jasno sa praktičnim aspektom i za čitaoce koji nisu studenti ili predavači.

U 17 poglavlja kroz 6 tematskih celina obrađena su interdisciplinarna znanja koja daju odgovore na sva pitanja modernih logističkih provajdera. U prvoj celini sagledano je mesto i uloga međunarodne logistike i špedicije u globalnim lancima snabdevanja, kao i osnovne specifičnosti međunarodne trgovine i uslova isporuke robe. U drugoj celini detaljno su predstavljeni postupci kreiranja logističkih rešenja i izrade logističkih ponuda. Posebno su obrađeni postupci otpreme i isporuke robe različitim vidovima transporta, kao i procesi konsolidacije pošiljki i organizacije zbirnog transporta.

Treća celina se odnosi na carinske, inspekcijske i tranzitne procedure u prekograničnim lancima snabdevanja. U četvrtoj celini sagledana je problematika osiguranja robe u međunarodnom transportu, a u petoj osnovni elementi marketinga i prodaje logističkih usluga.

Na kraju, u šestoj celini, dat je kraći osvrt na nove pristupe i tehnologije upravljanja procesima u međunarodnim lancima snabdevanja. Prvi put su, ali na nov način, u petoj celini tretirana pitanja marketinga i prodaje kao neizostavnog segmenta usluge logističkog provajdera, a u šestoj celini nove tehnologije i modeli upravljanja procesima u logistici. Poseban kvalitet udžbenika je stil pisanja koji je namenjen špediterima koji su svakoga dana na terenu i rešavaju dnevne probleme. Napisan je sadržaj koji ima praktičnu primenljivu dimenziju – priručnik za svaki dan.

Prosto se nameće ideja da se autorima predloži da još temeljnije obrade nove segmente usluge logističkih provajdera koju sa sobom donosi proces digitalizacije, upotrebu digitalnih sredstava u praktičnom radu, ali i temu modernizacije transportnih sredstava sa praktičnim primerima. To je pravac gde će se u narednim decenijama kretati, ne samo razvoj usluga logističkih provajdera, već i ukupna industrija u svetu.

Mali je broj zemalja na svetu i pored velikog broja saobraćajnih fakulteta, koledža i instituta koji ima autore kao što su Milorad Kilibarda, Milan Andrejić i Vukašin Pajić, a koji znaju da napišu ovakav udžbenik – signal da Srbija postaje jaka u industriji logističkih provajdera i zemlja koja u stopu prati naučna dostignuća i moderne tokove špedicije i međunarodne logistike.

>> Recenzent dipl. ing. Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.

Hvala Vam na poverenju!

Vaši podaci su uspešno poslati. Naš tim će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Zainteresovani ste za naše usluge?

Pokušaćemo da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.