Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

Severni tok nekad i sad

Severni tok je postojao i u srednjem veku.

Mapa prikazuje glavne trgovačke rute Hanzeatske lige, najmoćnije ekonomske zajednice srednjeg veka u Severnoj Evropi.

Naravno, ovim rutama nije išao gas već so, riba, koža, vosak, smola, drvo. Do Baltika su baržama sa juga dospevale raž i pšenica, a odatle su voženi u moćne trgovačke gradove Severne Evrope.

Od 13. veka trgovački gradovi i trgovačka udruženja na severu Evrope su počeli da se udružuju da bi u 14. veku formirali Hanzu – preteču Evropske ekonomske unije. Hanzeatski savez su činili bogati trgovački gradovi i cehovi koji su se izborili za nezavisnost i direktno odgovarali kraljevima. Libek je bio vodeći među njima. Vremenom se ovaj trgovački savez proširio od Holandije do Rusije, i od Estonije do Krakova u centralnoj Evropi.

Severni tok nekad i sad
Severni tok nekad i sad

Do pojave Hanze obim  trgovine na Baltiku je bio beznačajan. Nemački severni gradovi su tokom jednog veka postepenim udruživanjem i  jačanjem ostvarili ogroman rast trgovine i bogatstva a Hanzeatska liga je bila jača od mnogih država. Nju je činilo oko 200 gradova i trgovačkih cehova. Gradovi i trgovačka udruženja članice su imali svoj pravni sistem, bescarinski režim, diplomatske povlastice pa i svoje odbrambene snage tj  vojsku. Da i ne pominjemo jaku flotu trgovačkih brodova.

Hanza je na vrhuncu bila toliko moćna da je koristila i sopstvenu ratnu mornaricu da bi od piraterije i konkurenata sačuvala tadašnji „severni tok“ tj trgovačke puteve. U drugim državama i teritotrijama Hanza je osnivala svoje predstavništva koja su bila čitave gradske četvrti sa kancelarijama, carinskim ispostavama i skladištima. To su bile svojevrsne slobodne carinske zone tog vremena. Komercijalna sila Hanzeatske lige se pružala sve do Portugala i Venecije.

Hanza je pod pritiskom Švedske, Holandije i Rusije vremenom izgubila prevlast u trgovini, ali su do danas sačuvana izvanredna arhitektura koja je ova začuđujuće moćna organizacija stvorila za svoje potrebe. Naravno, tadašnji trgovački putevi su i dalje aktuelni.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Logistics enhusiast, Forestry engineer, Bonsai breeder