Početna Skladištenje Špedicija – preduzeće, aktivnost, carinsko zastupanje

Špedicija – preduzeće, aktivnost, carinsko zastupanje

Termin špedicija je stranog porekla (latinsko – italijansko – nemačkog) i u svetu je potisnut engleskom terminologijom. Međutim „špedicija“ istrajava u upotrebi u našem govoru upravo zato što je u pitanju dobro poznat pojam a istovremeno jednostavno ne postoji jedna reč, ili jedan dovoljno poznat termin od par reči koji može da ga zameni.

Špedicija je u nas, dakle, vrlo poznat pojam ali pod ovim terminom mogu da se podrazumevaju različite stvari. Možemo razdvojiti makar tri krupna značenja pojma „špedicija“ koji su u upotrebi:

  1. Špedicija kao aktivnost – organizovanje transporta robe i obrada transportne i carinske dokumentacije za račun komitenta. Tačnije bi bilo reći da se radi o čitavom nizu stručnih aktivnosti koje su vezane za međunarodni transport robe. Ovako posmatrano, špedicija je vrlo bitna uslužna delatnost za svakoga ko se bavi spoljnom trgovinom.
  2. Špedicija kao naziv za preduzeće koje se bavi špediterskim aktivnostima. Misleći pri tome ma kompletnu organizaciju međunarodnog transporta. Poznata berza tereta i prevoza Timocom u svom leksikonu daje ovakvu definiciju špedicije: „Špedicija je preduzeće koje u sopstveno ime i za svoj račun organizuje transport robe za nalogodavca, ne pružajući pritom uslugu transporta“.
  3. U Srbiji, međutim, mnoga preduzeća – „špedicije“ uopšte ne organizuju transport, tako da dolazimo do trećeg značenja: Špedicija kao naziv za preduzeće koje se bavi samo nekim špediterskim aktivnostima, i to su kod nas najčešće samo aktivnosti vezane za carinski postupak, carinsko zastupanje, carinsko posredovanje. U ovom smislu naši poslovni ljudi često koriste ovaj pojam kada kažu „imam svoju špediciju“.

Sam termin „špedicija“ je pomalo arhaičan, jer su se u međuvremenu pojavili brojni termini koji na srpskom jeziku opisuju pojedine delatnosti koje su obuhvaćene špediterskim poslom, a tu je i terminologija na engleskom jeziku koji je apsolutno dominantan u međunarodnom biznisu.

Što se tiče engleskog jezika pojam špedicija bi se najjednostavnije preveo kao Freight Forwarding i pod time se podrazumeva aktivnost, a ne preduzeće. Agent koji izvodi Freight Forwarding bi naravno bio Freight Forwarder ili Logistics Provider. Međunarodna organizacija koja okuplja „špeditere“ se zove FIATA što je skraćenica od  International Federation of Freight Forwarders Associations.

U suštini, firme koje se deklarišu kao logističke firme, koje se uslužno bave međunarodnom logistikom zapravo se bave špediterskim aktivnostima. Savremena logistika je postala vrlo složena jer je međunarodna trgovina postala mnogo razvijenija nego nekada. Roba sve brže i sve više putuje preko čitavih kontinenata. Ono što bi danas spadalo u aktivnosti međunarodne komercijalne logistike (tj špedicije) obuhvata transport robe, pretovare, praćenje transporta, skladištenje, pribavljanje carinske dokumentacije, uvozno carinjenje, izvozno carinjenje, zakazivanje sanitarnih pregleda, stavljanje robe pod carinski nadzor, isporuku i distribuciju robe, itd.  Iz tog razloga se savremena logistička preduzeća često specijalizuju za pojedine od ovih aktivnosti. Slično važi i za ona preduzeća koja se deklarišu kao špedicije, tj špediterska preduzeća.

Sve u svemu, kada kod nas čujete da se neko preduzeće bavi špedicijom, ili da je špediter – dobro je da dodatno pitate kojim se tačno aktivnostima bavi jer je ovaj pojam iz istorijskih razloga postao „tesan“ za precizan opis delatnosti.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.

Hvala Vam na poverenju!

Vaši podaci su uspešno poslati. Naš tim će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Zainteresovani ste za naše usluge?

Pokušaćemo da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.