Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

TAPA – prevencija krađe tereta u međunarodnom transportu

Transport robe, pogotovo vredne robe, pored ostalih rizika podrazumeva i rizik od krađe tereta. Današnji tehnološki razvoj i opšti nivo bezbednosti u razvijenim zemljama ne ide na ruku kradljivcima, ali se krađe i dalje dešavaju.

Jedna od međunarodnih organizacija koja se bavi bezbednošću, tj prevencijom krađe kargo tereta je TAPA – Udruženje za zaštitu vrednosti koje se transportuju (Transported Asset Protection Association).

Ovo je neprofitna organizacija koja je osnovana 1997. godine od strane proizvođača, prevoznika, osiguravajućih društava i raznih državnih i internacionalnih organa koji se bave bezbednošću i kriminalom.

Na području Evrope deluje TAPA EMEA, tj podružnica ove organizacije za Evropu, Afriku i Bliski istok. Ovo je organizacija koja se bavi uspostavljanjem standarda bezbednosti i zaštite robe, obučavanjem zainteresovanih subjekata u datoj oblasti i izdavanjem sertifikata koji podrazumevaju da je subjekt prometa robe postigao visoke standared u prevenciji krađe robe.

U lancu međunarodnog transporta glavne grupe subjekata koje se kandiduju i prijavljuju za sertifakciju kod ovog međunarodnog tela su:

  • Proizvođači
  • Logističari tj prevoznici
  • Skladištari
  • Vlasnici parking prostora
  • Organi vlasti pojedine države

TAPA sarađuje sa organima Evropske unije, Interpolom, Svetskom carinskom organizacijom i drugim telima od znaćaja. Sticanje sertifikata podrazumeva obučavanje, uspostvaljanje raznih mera nadzora i kontrole kao i audit od ovlašćenih tela.

U slučaju kamionskog prevoza njihov sertfifkat se zove TAPA EMEA TSR  (Trucking Security Requierements).  Između ostalog zahteva se primena sofisticiranih mera video nadzora, korišćenje odgovarajućih softvera, treninzi zaposlenih, praćenje različitih propisa u raznim državama, saradnja sa ustanovama i organima zakona, itd.

Opšti cilj je povećanje integriteta biznisa i umanjenje rizika u međunarodnom transportu. Prijava krađe ovoj organizaciji omogućuje brže i efikasnije delovanje preko granica u otkrivanju počinioca.

Obzirom da su mnoge međunarodne kompanije koje rade u Srbiji već ušle u TAPA sistem sertifikovanja za očekivati je da će one tražiti i od prevoznika tj logističara da raspolaže ovim sertifikatom.

Međunarodni transport vrednije robe je u slučaju velikih firmi već osiguran na redovne načine, ali dodatne garancije pružaju veću sigurnost i otpornost svim akterima u transportu robe prema rizicima od krađe.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.