Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

Usluga distribucija robe za tržište Srbije – prednost ENPEKS-a!

Većina logističkih provajdera, posebno kada je u pitanju domaće tržište, ne pridaje dovoljno značaj kvalitetu usluge distribucije robe za domaće kompanije. U Srbiji je već dovoljan broj, kako stranih, tako i domaćih kompanija kojima je model rada planirane distribucije robe redovna praksa.

Ne samo zbog prirode proizvodnje, već i zbog prednosti ove vrste transporta raste broj domaćih kompanija kojima pružamo ovu uslugu.

Domaća fabrika mleka naručila nam je, za period kampanje prerade sirovog mleka u nekoliko vrsta kačkavalja, a koji traje 10 dana, uslugu distribucije robe – ambalaže za nekoliko vrsta pakovanja finalnog proizvoda.

Zbog prirode proizvodnje specijalne ambalaže (folije) i sistema prerade mleka, manjka skladišnog prostora i radnika za prebacivanje ambalaže, a najviše zbog uštede u troškovima, naš posao je bio da u tačno dogovoreno vreme i sa potrebnom količinom snabdemo proizvodne linije potrebnom ambalažom.

Ambalaža se isporučivala u sam pogon za pakovanje, pa smo pakovanje morali da prilagodimo tom procesu. Takođe, uporedo se radio i prijem ambalaže od strane klijenta kako se ne bi gubilo previše vremena. Ambalaža se odmah stavljala na proizvodne trake u sterilnim pakovanjima, pa je kačkavalj odmah pakovan i odmah transportovan u specijalne hladnjače za čuvanje do isporuke u marketima. Tako su kamioni ENPEKS-a, pružajući uslugu distribucije robe – isporuku ambalaže, postali sastavni deo proizvodnog procesa domaće fabrike mleka i proizvoda od mleka.

Poslu je prethodila analiza zajedničkog tima klijenta i ENPEKS-a gde su mogući problemi i zastoji u transportu, pa je odmah dogovoreno rezervno rešenje. Tim ENPEKS-a je ušao u problematiku prerade mleka i potrebnih standarda, pa je uslugu transporta prilagodio za taj posao. Svako kašnjenje u isporuci ambalaže imalo bi štete po klijenta, pa je u svakoj isporuci deo ambalaže bio rezervni deo – ukoliko dođe do zastoja, da proizvodnja ima ambalažu dok ne stigne sledeća isporuka.

Ceo postupak distribucije robe je podeljen u nekoliko faza uz zajedničku kontrolu klijenta i ENPEKS-a. Neophodno je bilo praćenje transporta robe u svakom trenutku i obaveštavanje klijenta o tome, kako bi sve bilo spremno za sledeću fazu transporta do hladnjače za čuvanje proizvoda. Pored redovne proizvodnje bez zastoja, klijent je dobio isporuku robe u potrebno vreme i uštede u pretovaru ambalaže, pa samim tim i u finalnim troškovima proizvodnje i skladištenju ambalaže koja nije bila potrebna.

Najvažniji benefit je bio taj što je klijent u svakom trenutku mogao da prati bezbednost i ispravnost proizvoda, kvalitet pakovanja kačkavalja, kao i transporta do hladnjače. Time je usluga distribucije robe potpuno opravdala svoje postojanje i postala navika ove domaće fabrike mleka i kačkavalja. Kompanija ENPEKS je dobila stalnog klijenta.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.