Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

Vrste kontejnera za transport robe

Najčešća dužina kontejnera koja se koristi u brodskom transportu je 20 ili 40 stopa. U Oba slučaja standardna širina kontejnera je 8 stopa a visina je oko 8,6 stopa. Mera kojom se izražava kapacitet broda koji nosi kontejnera je TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) – ekvivalent od 20 stopa. U praksi ovo znači da se jedan kontejner od 40 stopa označava kao 2 TEU jer je dvostruko duži od kontejnera od dvadeset stopa. Kada se kaže da je brod nosivosti 20.000 TEU to znači da može da nosi 20 hiljada kontejnera od 20 stopa ili 10 hiljada duplo dužih kontejnera.

Kontejner od 20 stopa je dužine 5,90 metara, a kontejner od 40 stopa je dužine 12 metara. Nosivosti ovih kontejnera su respektivno 21 tona i oko 26 tona.

Standardni kontejner
Standardni kontejner

Ako se organizuje zbirni kontejnerski prevoz LCL (Less than Container-Load) treba imati u vidu da u manji zatvoreni kontejner može da stane 9-10 paleta a u veći kontejner od 40 stopa staje 20 paleta.

Postoje i kontejneri koji se izrađuju u tzv pola visine (half height) tako da dva takva kontejnera zauzimaju mesto jednog kontejnera standardne visine.

Half height kontejner
Half height kontejner

Međutim, osim kontejnera zatvorenog tipa za prevoz suve robe, postoje i druge vrste kontejnera.

Kontejner otvorenog krova (open top) ima otvorenu gornju stranu i namenjen je za terete koji visinom prevazilaze standardne dimenzije i unose se od gore. Gornja strana se zatvara ceradom.

Kontejner otvorenog krova
Kontejner otvorenog krova

Postoje i tzv tunel kontejneri koji imaju čeone strane koje mogu da se otvaraju kao vrata. Takođe postoje i kontejneri kojima bočne strane mogu da se otvaraju. U oba slučaju ovo omogućava da se teret lakše unosi i iznosi iz kontejnera.

Posebna vrsta su tzv flat rack kontejneri. Oni imaju samo donju i čeone stranice.

Flat rack kontejner
Flat rack kontejner

Kontejneri kojima se prevoze automobili su opremljeni posebnim nosačima unutrašnjosti, tako da u kontejner od 40 stopa mogu da stanu 4 normalna putnička vozila.

Kontejneri kojima se prevodi hlađeni teret su naravno posebno izolovani i zahtevaju hlađenje koje se može obavljati vazdušnim, tečnim načinom ili kombinacijom ova dva načina.

Reefer kontejner
Reefer kontejner

Uz kontejnere cisterne, to bi bio pregled najpopularnijih tipova kontejnera koji se koriste u brodskom i intermodalnom saobraćaju.

Kontejner cisterne
Kontejner cisterne

Kontejneri koji se koriste u vazdušnom saobraćaju su sasvim drugačiji i znatno su manjih dimenzija

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.