Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

Zadovoljstvo korisnika usluga transporta i carinjenja

ENPEKS Transporti i Carinjenja je u skladu sa redovnim periodičnim ispitivanjem zadovoljstva korisnika krajem 2021. sproveo anketu o kvalitetu sopstvenih usluga. Anketa je sprovedena u skladu sa smernicama ISO 9001:2008, tj ISO 9001:2015 sistema menadžmenta kvalitetom.

Anketa je poslana na adrese 100 redovnih kupaca, a iz rezultata izdvajamo sledeće:

Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer

Na prva četiri pitanja iz ankete korisnici su u velikoj većini odgovorili zaokružujući najbolju ocenu u smislu odgovornosti zaposlenih, kvaliteta usluge, pouzdanosti nivoa usluge i brzine obrade zahteve klijenta. Konačno, prema ocenama naših partnera – približno smo u pola slučajeva jeftiniji sa ukupnom ponudom, a u pola slučajeva na nivou cene konkurencije.

Preovlađujuće pozitivne ocene, kao i izostanak tj minimalan broj slabijih ocena, za nas su najbolji podsticaj da i dalje služimo klijentima i nastavimo sa usavršavanjem visokog nivoa usluge.

Nadamo se da će i nas i sve naše partnere tržište u predstojećoj godini još malo lepše pogledati.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Logistics enhusiast, Forestry engineer, Bonsai breeder