Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

EUR 1 obrazac i njegova upotreba

Savremena međunarodna trgovina je izuzetno povezana i regulisana je brojnim sporazumima koji mogu smanjiti dažbine prilikom uvoza robe. Srbija najveći deo privredne razmene obavlja sa Evropskom unijom. Kao i mnoge druge zemlje, Srbija je zaključila bitne trgovinske sporazume koji omogućavaju da se roba iz Evropske unije ali i drugih država uvozi pod povoljnijim uslovima. Da bi domaći carinski organi omogućili umanjene dažbine neophodni su dokumenti o poreklu robe. Najpoznatiji takav dokument je EUR 1 obrazac.

Još stručnije bi bilo reći da EUR 1 obrazac dokazuje preferencijalno poreklo robe. Pod ovime se podrazumeva da država u koju se roba uvozi daje izvesne olakšice, tj preferencije ukoliko roba potiče iz država sa kojima je sklopljen trgovinski sporazum.

EUR 1 obrazac overava država izvoznika, na zahtev preduzeća koje izvozi robu. Carinski organi u državi izvoznika utvrđuju da li odgovarajuća roba zaista ispunjava uslove da je poreklom iz te države. U  slučaju Evropske unije potvrđuje se daje roba proizvedena na teritoriji EU.

Primera radi ukoliko preduzeće iz Srbije radi uvoz iz Nemačke, nemački izvoznik je u obavezi da popuni EUR 1 obrazac i obezbedi overu kod svojih carinskih organa. EUR 1 obrazac se potom predaje uvozniku  (tj prevozniku koji radi u ime uvoznika) koji ga predaje srpskoj carini. Ukoliko se prilikom uvoza ne podnese EUR 1 obrazac carina će cariniti robu po punim tarifama.

Drugi način da se ostvari umanjena carinska stopa

U slučaju preferencijalnog porekla robe jeste da prodavac obezbedi takozvanu Izjavu na fakturi. Ovakva olakšica može da se koristi u slučajevima kada je vrednost robe ispod 6.000 evra.

Popunjavanje EUR 1 obrasca kao i Izjave na fakturi se radi po strogim formama  koje su prihvaćene od strane carine i to je domen stručnih ljudi u izvoznim preduzećima. Naravno, to je rutinski posao za posrednike tj špeditere koji obavljaju posao carinskog zastupanja.

U svakom slučaju, EUR 1 obrazac je značajna olakšica u međunarodnoj trgovini koju ne treba propustiti.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Logistics enhusiast, Forestry engineer, Bonsai breeder