Image by Gerd Altmann from Pixabay
Početna Transport Freight Forwarder ili špediter: Kako god ga zvali, on ima ključnu ulogu u lancima snabdevanja

Freight Forwarder ili špediter: Kako god ga zvali, on ima ključnu ulogu u lancima snabdevanja

U svetu globalizacije, gde su milioni tona robe svakodnevno u pokretu širom planete, postoji jedna profesija koja osigurava da sve te pošiljke stignu na svoje odredište - Freight Forwarder.

Freight Forwarder ili špediter je stručnjak za logistiku koji upravlja kretanjem robe sa jedne tačke na drugu. Njegova uloga uključuje planiranje, organizaciju i nadzor nad transportom robe, bilo da je u pitanju drumski, vodni, vazdušni ili železnički prevoz. Oni rade sa klijentima kako bi razumeli njihove potrebe, pronalaze najbolja transportna rešenja i obezbeđuju da sve administrativne i carinske procedure budu ispoštovane.

Jedna od ključnih odgovornosti Freight Forwardera je koordinacija sa različitim stranama uključenim u transportni proces. To uključuje prevoznike, carinske službe, skladišta i, naravno, same klijente. Ovaj posao zahteva izvanredne organizacione i komunikacione veštine, jer svaki propust ili kašnjenje može imati ozbiljne posledice po lance snabdevanja i poslovanje klijenata.

Image by <a href="https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=877566">Gerd Altmann</a> from <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=877566">Pixabay</a>
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Iako su oba termina (Freight Forwarder i špediter) stranog porekla, u Srbiji se više koristi izraz špediter. Mada, ponekad se špedicija tumači mnogo uže, nego što zaista jeste.

Pogrešna su tumačenja da je špediter samo posrednik u carinjenju i da se samo bavi papirima. Savremena špedicija teži da pruži kompletnu i kvalitetnu logističku uslugu, a špediter je jedna je od najvažnijih karika u lancu snabdevanja.

Rad u ovom sektoru nije bez izazova 

Freight Forwarderi se suočavaju sa brojnim problemima, od kašnjenja u transportu i carinskih zastoja do promena u zakonodavstvu i nepredvidivih faktora kao što su vremenske nepogode. Upravo zbog toga, sposobnost brzog rešavanja problema i prilagođavanja novonastalim situacijama je od presudne važnosti.

Jedan od velikih izazova je i upravljanje troškovima. Uloga Freight Forwardera uključuje i pregovaranje o cenama transporta sa prevoznicima, kao i optimizaciju ruta kako bi se postigla maksimalna efikasnost uz minimalne troškove. U svetu gde su marže često male, svaka ušteda je značajna.

Prošlost profesije

Špedicija ima bogatu i dugu istoriju koja seže unazad vekovima, prateći razvoj trgovine i transporta.

Iako se posao špeditera vezuje za nastanak trgovine, a razvoj poslovanja za razmenu robe na daljim destinacijama, literatura početak moderne špedicije stavlja u XVI vek. Prvi špediteri pojavili su se u Zapadnoj Evropi, a za razvoj te delatnosti od posebnog značaja bile su kraljevske privilegije koje su imali trgovački gradovi. Među njima su bili Bazel, Frankfurt, Hamburg…

U isto vreme trgovački centri u Srbiji su bili Novi Pazar, Prokuplje…

Industrijska revolucija donela je ubrzan razvoj transportnih tehnologija, uključujući železnicu i parobrode. Ovo je omogućilo brži i efikasniji prevoz robe na velike udaljenosti.

Image by <a href="https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=877570">Gerd Altmann</a> from <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=877570">Pixabay</a>
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Pojava velikih lučkih gradova i sve veći obim međunarodne trgovine stvorili su potrebu za profesionalnim špediterima koji su mogli da upravljaju složenim logističkim operacijama.

Budućnost profesije

Sa razvojem tehnologije i automatizacije, i ova profesija doživljava promene. Upotreba naprednih softverskih rešenja za praćenje pošiljki, analiza podataka i predikcija problema postaju standard. Međutim, ljudski faktor i dalje ostaje nezamenjiv. Tehnologija može pomoći, ali sposobnost donošenja brzih odluka i prilagođavanja situacijama je nešto što samo iskusni stručnjaci mogu da pruže.

Ništa bez detalja

Kompanija ENPEKS ima iskusne stručnjake koji mogu da odgovore i na najzahtevnije upite. Kako kontinuirano ulažemo u svoje znanje, a već stečeno sistematizujemo, prenosimo vam naše iskustvo  – šta kvalitetan Freight Forwarder ili špediter zapravo radi!

U prvu grupu smo stavili ”osnovnu špediciju”, a to su stručni saveti i učešće u pregovorima kod zaključivanja međunarodnih kupoprodajnih ugovora:

 • sklapanje ugovora o multimodalnom prevozu robe i organizaciji prevoza „od vrata do vrata“ prijem robe za otpremu;
 •  otprema, dostava i tranzit robe u užem smislu;
 •  zaključivanje ugovora o utovaru, istovaru i pretovaru robe;
 •  zaključivanje ugovora o osiguranju transporta;
 •  zaključivanje ugovora o skladištenju i skladištenju dobara;
 •  izdavanje i pribavljanje transportnih i drugih dokumenata;
 •  obavljanje poslova u vezi sa carinjenjem robe;
 •  kontrola ispravnosti dokumenata i obračun vozarina, carinskih i drugih naknada i troškova;

Druga grupa su posebni poslovi, koje špediter obavlja povremeno, odnosno samo u posebnim prilikama kada ih koristi za kompletiranje paketa svojih usluga:

 •  zaključivanje ugovora o pakovanju i potpisivanju i obavljanje tih poslova;
 •  zaključivanje ugovora o merenju i sortiranju i obavljanje tih poslova;
 •  izdavanje garantnih pisama;
 •  izdavanje otpremničkih potvrda i drugih FIATA dokumenata;
 •  uzorkovanje robe;
 •  zastupanje nalogodavca u regresnom postupku protiv trećih lica;
 •  zastupanje nalogodavca u slučaju zajedničke nezgode;
 •  ugovorna kontrola kvaliteta i kvantiteta robe u međunarodnom saobraćaju;
 •  hranjenje i pojenje živih životinja;
 •  doleđivanje robe;
 •  sajamski poslovi;
 • poslovi lizinga;
 •  poslovi agencije za međunarodni pomorski transport;
 •  kreditiranje nalogodavca;
 •  otprema, isporuka i tranzit zbirnog saobraćaja;
 •  druge propisane ili uobičajene poslove koji se odnose na otpremu, isporuku i tranzit robe.
Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Hvala Vam na poverenju!

Vaši podaci su uspešno poslati. Naš tim će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Zainteresovani ste za naše usluge?

Pokušaćemo da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.