Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

Pariteti isporuke robe

Pariteti isporuke robe (Incoterms) definišu u kojoj tački prestaje odgovornost i obaveza prodavca (pretovar, transport, osiguranje) prema robi koju isporučuje. Od te tačke nadalje počinju obaveze kupca robe, tj kupčevog zastupnika koji organizuje međunarodni transport, utovar i istovar kao i carinski postupak.

Pogledajte grafiku da biste lakše shvatili šta znače pojedini češće korišćeni pariteti isporuke robe.

EXW  (Ex Works) – prodavac će u tački 1 na dijagramu isporučiti robu i nema daljih obaveza u smislu utovara, transporta ili carinjenja. Tačka 1 je obično fabrika prodavca robe ili skladište dobavljača. Ovaj paritet se u Srbiji najčešće koristi kod uvoza robe drumskim putem. U prevodu – proizvođač robe u Nemačkoj ili Italiji će staviti robu u svoje skladište a na vama je sve ostalo: da pronađete i pošaljete kamion, ugovorite tačno vreme preuzimanja, utovarite robu, prevezete je preko granica do svojeg skladišta i obezbedite putne i carinske procedure. Takođe je veoma preporučljivo osiguranje robe tokom čitavog transporta. 

Pariteti isporuke robe

FCA (Free Carrier) – prodavac isporučuje robu u tački 3 dijagrama, roba je izvozno ocarinjena i može se naći na nekoj od lokacija koja je pod kontrolom prodavca ili na nekoj drugoj lokaciji u inostranstvu.

FOB (Free on Board) Franko utovareno na brod – prodavac isporučuje robu u tački 4 dijagrama. Roba je snabdevena svim izvoznim dozvolama, izvozno ocarinjena i ukrcana na brod kojim će dalje putovati. Vi plaćate brodski prevoz i nadalje troškove transporta i uvoznog carinjenja.

DDP (Delliverd Duty Paid) Isporučeno i komplet ocarinjeno od strane prodavca robe. Prodavac završava svu proceduru do tačke 7 ili 8. Ovo je za našeg uvoznika najkomforniji paritet isporuke, ali je naravno i cena uvećana shodno troškovima i poslovima koje je neophodno obaviti.

Idealno je da kupac (uvoznik) robe dobro poznaje paritete isporuke robe i da zahvaljujući tome može da formira precizan upit za transport svestan svih obaveza koje u procesu nastaju. Razume se da troškovi prema dobavljaču nisu isti ako se roba preuzima u fabrici proizvođača, ili na nekoj od daljih tačaka puta.

No, i ako kupac ne poznaje paritete isporuke robe ima leka – tu je iskusni logističar koji će mu pomoći, rastumačiti čitav tok transporta i ugovoriti optimalno rešenje 😊

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.