Početna Transport PRAKTIKUM IZ ŠPEDICIJE – Riznica znanja uz mnogobrojne primere iz prakse

PRAKTIKUM IZ ŠPEDICIJE – Riznica znanja uz mnogobrojne primere iz prakse

Praktikum iz špedicije u izdanju Saobraćajnog fakulteta u Beogradu je aktuelno naučno štivo čiji je fokus na funkcionalnim znanjima, veštinama i tehnikama

Posle recenzije knjige Špedicija i međunarodna logistika, odlučili smo da vam detaljnije prikažemo još jedno delo istih autora, a to je Praktikum iz špedicije.

Praktikum iz špedicije, čiji su autori dr Milan Andrejić, Vukašin Pajić i dr Milorad Kilibarda, objavljen 2022. godine, već u prvoj rečenici predgovora iznosi važnu informaciju za sagledavanje šire slike današnjice. Globalizacija, pandemija i međunarodni sukobi dovode do toga da se sve veći značaj daje pronalaženju  alternativnih lanaca snabdevanja. Za uspešno rešavanje pomenutih izazova neophodno je odlično poznavanje međunarodne trgovine i špediterske delatnosti.

To je bio i povod za pisanje ove knjige koja je specifična zbog toga što ima veliki broj primera iz prakse, ne samo u tekstualnoj formi, već i kroz grafike, tabele i fotografije.

Ideja je da studenti putem ovog Praktikuma budu osposobljeni da samostalno sagledaju i rešavaju praktične probleme iz domena špedicije, međunarodne logistike i globalnih lanaca snabdevanja.

Ono što je interesantno, jeste da je Praktikum iz špedicije nastao kao rezultat naučno-istraživačkog rada autora knjige uz konkretne primere prikupljene u saradnji sa mnogobrojnim kompanijama. Ideja je bila da se na praktičnim primerima pokažu termini i procedure špediterske delatnosti. 

Još jedna specifičnost je učestvovanje samih studenata u realizaciji Praktikuma. Naime, većinu primera iz knjiga doneli su akademci iz kompanija gde su bili na praksi. Reč je o razmeni dragocenog iskustva i saznanja mladih kolega sa iskusnim stručnjacima iz velikog broja kompanija. 

Težnja autora je bila da se daju osnove najznačajnijih poslova i aktivnosti uz istovremeno analiziranje praktičnih primera sa svim detaljima i specifičnostima.

Sadržaj je podeljen u sedam celina – Incoterms, popunjavanje dokumenata, carinsko posredovanje, inspekcijski pregledi, organizacija tranzitnih tokova, osiguranje u transportu, organizacija uvoznih i izvoznih robnih tokova.

Svakako treba naglasiti da Praktikum iz špedicije obuhvata sve vidove prevoza robe – drumski transport, železnički transport, pomorski transport, rečni transport i vazdušni transport.

INCOTERMS – praktični primeri

U ovom poglavlju detaljnije je analizirana primena Incoterms pravila koja se prvenstveno bave raspodelom rizika i troškova između prodavaca i kupaca. Tako ćete o EXW pravilu dobiti informaciju na primeru transporta robe Italije u Srbiju, o FCA pravilu na primeru prevoza robe iz Mađarske u našu zemlju, pravilo FOB upoznaćete na primeru transporta robe iz Kine za Srbiju…

Popunjavanje dokumenata

U delu popunjavanja dokumenata moći ćete da vidite primere kao što su – trgovačka faktura, carinska faktura, lista pakovanja, specifikacija robe, izjava na fakturi, jedinstvena carinska isprava, sažeta deklaracija, teretnica, međunarodni tovarni list i slično…

Detaljno je prikazan sadržaj dokumenta, kao i način popunjavanja.

Carinsko posredovanje

Autori knjige prepoznaju carinske procedure kao najkritičniju i najzahtevniju fazu u organizaciji međunarodnih robnih tokova. Zato su u ovom delu Praktikuma  objavljeni praktični primeri za pojedine postupke. Postupak C1 je prikazan kroz primer izvoza suncokretovog ulja za Tursku, postupak C3 kroz ponovni izvoz (reeksport) čokoladnih proizvoda, carinsko vrednovanje prikazano je primerom uvoza viskija iz Velike Britanije…

Inspekcijski pregledi

Faza inspekcijskih pregleda stvara dodatne troškove i utiče na gubitak vremena. Autori daju raznovrsne primere, a ovo su neki od njih  – sanitarna inspekcija kozmetičkih proizvoda, fitosanitarna inspekcija smrznutih proizvoda od povrća, kontrola kvaliteta pileće masnoće u prahu…

Organizacija tranzitnih tokova

Tranzitni dokumenti omogućavaju neometan tranzit, tokom koga se pojavljuje mnogobrojna dokumentacija. U praktikumu ćete dobiti detaljna uputstva za popunjavanje T1 dokumenta, TIR karneta, ATA karneta… 

Osiguranje u transportu

Osiguranje u međunarodnim robnim tokovima još uvek nije na visokom nivou, smatraju autori, a kao najčešće probleme navode nedovoljnu svest kompanija i pritiske za minimalizacijom ukupnih troškova. U ovom poglavlju analizirani su praktični primeri ugovaranja osiguranja i konstatacije i likvidacije štete.

Organizacija uvoznih i izvoznih robnih tokova

U ovom delu primeri obuhvataju sve segmente od kupoprodaje i ugovaranja uslova isporuke, preko obezbeđivanja transportnih sredstava, izvozno/uvoznih carinskih aktivnosti, osiguranja i slično, uz detaljnu analizu svih dokumenata koji se pritom pojavljuju.

Umesto zaključka

Najveća vrednost ove knjige, na oko 400 strana, jeste prikaz velikog broja najrazličitijih dokumenata koji se koriste u međunarodnoj trgovini i špediciji. Na jednom mestu možete videti kako izgledaju – sažeta deklaracija, drumski tovarni list, železnički tovarni list, vazduhoplovni tovarni list. Praktikum iz špedicije sadrži i veličanstvenu kolekciju najrazličitijih obrazaca, odobrenja, faktura, uverenja, carinskih isprava, zapisnika, otpremnica, naloga…Iako je Praktikum iz špedicije prvenstveno namenjen studentima, on je dragocen ne samo za početnike, već i za one sa dugogodišnjim iskustvom. Uvek je dobro imati relevantan izvor informacija za odluku kod nedoumica, rešavanja konkretnih pitanja ili za nadograđivanje postojećeg znanja.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.

Hvala Vam na poverenju!

Vaši podaci su uspešno poslati. Naš tim će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Zainteresovani ste za naše usluge?

Pokušaćemo da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.