Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

Prevoz opasnih materija – Partneri DUOCHEM i ENPEKS

Već i sama pomisao da radite prevoz opasnih materija pokreće kod vas brigu i pitanje: da li će sve na kraju biti kako treba? Renomirani proizvođač Duochem na tržištu se specijalizovao za primenu organske sinteze, korišćenje savremenih tehnika analitičke hemije, implementacija brojnih savremenih tehnika formulacije, suštinska testiranja proizvoda od strane vodećih institucija, a sve to je rezultovalo  proizvodima vrhunskog kvaliteta i performansi.

Proizvodi Duochem-a, rodenticidi i ineskticidi, stekli su svoju afirmaciju kod brojnih kupaca na domaćem i globalnom tržištu, u okruženju, u zemljama Evropske Unije, u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza, na Bliskom Istoku, u Severnoj Africi. Vrlo brzo, Duochem i Enpeks uspostavili su saradnju na obostrano zadovoljstvo, pa prevoz opasnih materija više nije briga već rutinski posao.

Enpeks kao logistički provajder za prevoz opasnih materija uvek formira tim ljudi koji od samog početka, pa do kraja do detlja prate prevoz opasnih materija. Analiziraju se mogući problemi i pre preuzimnja posla, ponude se rešenja klijentu. Sa Duochem kompanijom prevoz opasnih materija realizovan je kod brojnih kupaca na domaćem i globalnom tržištu: u okruženju, u zemljama Evropske Unije, u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza, na Bliskom Istoku, u Severnoj Africi.

Razvili smo partnerski odnos gde je cilj da kupac opasnih materija u realnom vremenu, na kvalitetan i pouzdan način bude snabdeven proizvodima. Svaka faza u ADR postupku – prevozu opasnih materija – prilagođena je prirodi Duochem proizvoda, od utovara, pakovanja, skladištenja, načinu preuzimanja od strane klijenta, pa do provere stanja robe tokom celog procesa prevoza.

Duochem i njegov krajnji klijent u svakom trenutku znaju gde se nalazi roba, pa tako mogu da planiraju svoje dalje aktivnosti. Posebna pažnja se posvećuje propratnoj dokumentaciji, kako bi se roba što manje zadržavala na carini. Partnerski odnos na delu – Duochem i Enpeks.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.