Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

Železnički transport u vreme rata

Do početka rata Ukrajinska železnica je zapošljavala oko 230.000 ljudi i bila je najveći poslodavac u državi. Samo je nemački Deutsche Bahn imao više zaposlenih u sektoru saobraćaja među evropskim zemljama. Ovo nije čudno jer Ukrajina raspolaže jednom od najvećih železničkih mreža u Evropi. U 19. veku Austrougarska imperija je započela, a potom su Rusija i Sovjetski Savez izgradili izuzetno razgranat železnički sistem kojeg je nasledila Ukrajina.

Dužina pruga iznosi oko 20.000 kilometara i u mirnodopsko vreme železnica je nosila preko 80% trasnporta robe i 50% putničkog transporta. Transport robe vozovima u količini tona zaostaje samo sa Nemačkom i Poljskom što se tiče evropskih zemalja. Ukrajinska železnica preveze više tereta nego čuveni nemački Deutsche Bahn, s tim što u Nemačkoj postoje i drugi železnički operateri. Kao i skoro svugde u Evropi transport robe železnicom je glavni izvor prihoda za kompaniju, dok putnički transport učestvuje samo sa svega 10% u prihodima i dotiran je od strane cargo transporta.

Značaj železničkog transporta je razumljiv imajući u vidu da je Ukrajina uglavnom ravna zemlja koja ima veliku proizvodnju ruda, žitarica i industrijske robe. Pri tome je u pitanju država sa velikom populacijom, velikim lukama na Crnom moru i velikim obimom brodskog transporta robe.

Manje je očekivano da u složenim ratnim uslovima Ukrajinska železnica nastavlja da operiše redovno i u velikom kapacitetu. Tek u poslednjih godinu dana rata pokazalo se da je ovaj komplikovan i dosta zastareo sistem predimenzioniranog državnog preduzeća od neprocenjivog značaja za transport robe i putnika. Oštećenja se brzo otklanjaju, a dizel lokomotive su raspoređene u većini glavnih depoa u slučaju nestanka električne energije. Inače je oko 45% ukrajinskih pruga elektrificirano. Smatra se da je oko 4 miliona ljudi privremeno napustilo državu vozovima, a ukrajinska železnica navodi i broj od 115.000 kućnih ljubimaca koji su prevezeni u bezbednije države 😊

Uglavnom, transport robe i putnika se svo ovo vreme odvija redovno i bez većih zastoja. Železnica je ne samo trenutno kičma čitave nacionalne logistike, već je praktično jedini način za transport tereta i putnika u većim razmerama. Ukrajinska železnica je sada ponos nacije i praktično je deo ukupnih ratnih napora, ali je ništa manje značajna u političkoj promociji jer je omogućila da državu posećuju brojne strane delegacije počev od holivudskih glumaca pa do najviših državnika savezničkih zemalja. Sva ova putovanja izvode se ukrajinskim vozovima zbog šireg koloseka koji se koristi u Ukrajini. Potpisani su i sporazumi o rekonstrukciji železnice po završetku rata i nema sumnje da će velike zapadne kompanije imati ključnu ulogu u tome.

I da, redovna linija između Kijeva i Beča svakodnevno funkcioniše. Polazak je u 13:16h iz Kijeva, a prispeva u Beč narednog dana u 11:21h.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.