Promene koje u stopu prati ENPEKS!

Otkrijte budućnost logistike kroz ključne trendove: EU regulativa za smanjenje emisija CO2, potpuna digitalizacija usluga, autonomna vozila, robotska automatizacija i upotreba blockchain-a, cloud-a, IoT-a i veštačke inteligencije. ENPEKS prati ove inovacije, pružajući ekspertizu za međunarodni transport i carinske korake.