Tipovi transportne logistike koji menjaju globalno snabdevanje: 3PL kao pokretačka snaga

Transformacija nije samo pitanje tehnološkog napretka; radi se o stvaranju održivijih, agilnijih i skalabilnijih lanaca snabdevanja koji mogu da se adaptiraju na promenljive potrebe tržišta. U ovom kontekstu, spedicija i logistika ne samo da podupiru osnovne potrebe globalne trgovine, već i podstiču inovacije koje mogu voditi ka boljem, ekološki odgovornijem i ekonomski efikasnijem svetu

Ekspedicija Dunavom: Zašto je rečni transport ključan za Srbiju

Rečni transport u Srbiji predstavlja ne samo ključni segment ekonomije, već i osnovu za razvoj efikasnog i održivog sistema spedicije i logistike. Njegova uloga u ekonomskom razvoju i integraciji sa evropskim i svetskim tržištima je neosporna. Dunav, kao jedna od najznačajnijih rečnih ruta u Evropi, igra centralnu ulogu u ovom kontekstu, pružajući Srbiji pristup do ključnih međunarodnih tržišta.