Početna Transport Digitalizacija – preduslov moderne logistike

Digitalizacija – preduslov moderne logistike

Proces digitalizacije je zahvatio snažno sve oblasti privrede, a u oblasti logistike i transporta je unapredio poslovanje. Upotreba mobilnih telefona, tableta, skenera na terenu, bar cod i QR kod čitača, 3D planiranje utovara kamiona i kontejnera, obeveštavanje klijenta gde se nalazi roba u realnom vremenu, računari koji u lukama izračunavaju gde koji kontejner treba da ide i u koje vreme, izrada elektronske dokumentacije za carinu, izrada optimalne rute prevoza… samo su neke od digitalnih rešenja bez kojih je danas nezamisliva moderna logistika.

Kompanija ENPEKS je odmah digitalizovala svoju uslugu i prilagodila je uslovima na terenu. Kao prvi korak je definisan način kreiranja upita kako bi se što pre definisala potrebna usluga za klijenta i krenulo u proces detaljnog planiranja transporta i ostalih usluga. Nakon toga, klijentu se odmah definiše cena usluge sa detaljnim troškovima. Zatim se kontaktiraju partneri na terenu i detaljno im se objašnjava šta treba da se uradi za klijenta i gde su mogući problemi i rešenja za te probleme. Ceo tok transporta se prati i automatski se šalje informacija svim učesnicima u poslu – gde je roba, kada treba da stigne na potrebnu destinaciju i kako je treba preuzeti.

Nadzor transporta je vrlo često potrebno pratiti na terenu na tabletima i odmah slati informaciju koji deo posla je urađen i kada je realno očekivati dolazak robe na sledeću deonicu transporta. Klijent tako može da planira svoje dalje aktivnosti prema svom krajnjem kupcu robe. Primera radi, zahvaljujući digitalnim podacima tim ENPEKS-a može da planira slobodan skladišni prostor, izračuna potreban broj kamiona za određenu robu, proceni najbolju rutu prolaza transporta ili dostavi potrebnu dokumentaciju carinskim organima, i sve to sa terena. Takve podatke tim ENPEKS-a dobija i na terenu u inostranstvu i odmah ih prenosi klijentima.

Elektronsko preuzimanje dokumenta je veoma važno za nekoliko usluga kada se one obavljaju u inostranstvu. Primera radi, veličina EU zemalja ubrzano razrađuje i primenjuje elektronski tovarni list (e-CMR), a poslednja vest iz Rusije kaže da carinski organi Rusije uvode elektronske liste čekanja prelaska granice, termina zakazivanja carinskog pregleda i kompletnog carinskog postupka elektronskim putem prostim logovanjem na državni carinski portal. Sve te novine tim ENEPKS-a  ažurno prati i nudi ih klijentima shodno potrebama transporta.

Kompanija ENPEKS je tako organizovala sistem upravljanja informacijama klijenata kako bi se on, u realnom vremenu, koristio na terenu. To, na primer, znači da jednom preuzeti podaci o klijentu ne moraju ponovo da se rade prilikom sledećeg posla. Zatim, vrlo često se,  na dnevnom nivou, vode podaci o slobodnom skladišnom prostoru na terenu, kako bi klijent u svakom trenutku mogao da skladišti robu, a to  zahteva 3PL usluga transporta. Te inofrmacije su, takođe, neophodne ako odaberete uslugu transporta ključ u ruke.

Tim ENPEKS-a je prošao obuku za korišćenje digitalnih sredstava na terenu. Najveći kvalitet upotrebe digitalnih sredstava u procesu rada ENPEKS-a je dobio tako što je svaku uslugu mogao da profiliše do detalja, isplanira je, pojednostavi i prilagodi potrebama klijenta. Sve to na kraju posla donosi efekat smanjenja i kontrole troškova usluge, a to naši klijenti veoma cene. U prevodu, to znači da se naplati samo realno izvršena usluga, a to digitalizacija omogućava.

Praćenje brodskog transporta u svakom trenutku postalo je realnost; agencija za upravljanje lukama putem softvera Track&Trace, koji je nastao kao rezultat Interreg projekta DAPHNE, prati kretanje brodova u lukama u realnom vremenu i kroz pregled arhiviranih zapisa, a osim mogućnosti planiranja dolaska broda na destinaciju to donosi i realne uštede u troškovima i bezbednost pošiljke.

Luka Singapur ulaže u digitalizaciju i automatizaciju svog rada 14 milijardi dolara, kako bi do 2040. godine ceo proces prolaska i odlaska robe iz Luke Singapur bio digitalizovan, a zaposleni će samo pratiti proces pretovara i utovara.

Za sve oni koji šalju robu na ovu destinaciju to znači prilagođavanje takvom procesu rada i to već sada. Na kraju, operativnim povezivanjem sa stalnim klijentima kompanija ENPEKS njima omogućava da, u svakom trenutku, dobiju informaciju o slobodnim kapacitetima ENPEKS-a i njegovih partnera u inostranstvu, te tako mogu planirati biranje usluge ENPEKS-a kao logističkog provajdera.

To je veoma korisna mogućnost, posebno u slučajevima kada ENPEKS radi usluge transporta ključ u ruke, transporta just in time, transporta od vrata do vrata ili je ENPEKS  deo tima kompanije koja isporučuje svoju robu klijentima.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.