Početna Transport Šta treba znati za transport robe iz Kine

Šta treba znati za transport robe iz Kine

Za kinesko tržište, posebno za uvoz iz Kine, najtraženije su usluge kontejnerskog i avionskog transporta. Biranje vrste transporta umnogome zavisi od vrste robe i prirode dogovora sa kineskim kompanijama. Kina je velika zemlja i njeno tržište zahteva dobre partnere na terenu, a koje logistički provajder ENPEKS ima.

Ukoliko je potrebna brzina isporuke neophodan je avionski transport, a ako je bitna cena transporta onda je jeftiniji brodski transport. Naravno, pre biranja vrste transporta, preporuka je da se posavetujete sa timom ENPEKS-a za transport robe za Kinu i iz Kine, kako biste odabrali optimalno rešenje. Prilikom dogovora o transportu neophodno je obratiti pažnju na sledeće usluge, pre svega oko planiranja troškova:

  1. Preuzimanja pošiljki i unutrašnji transport od vašeg dobavljača do aerodroma ili luke;
  2. Konsolidaciju i pakovanje pošiljke;
  3. Rezervacija brodskog prostora sa najefikasnijim brodskim kompanijama;
  4. FCL (puni kontejnerski utovari) i LCL (zbirne kontejnerske pošiljke) – da li je moguć transport iz svih kineskih luka;
  5. Avionski transport do Beograda ili bilo koje druge destinacije i
  6. Procedure carinjenja robe, osiguranje i ostalu prateću dokumentaciju.

Brodski transport – Kina

Iako logistički provajderi tretiraju brodski transport iz Kine kao sporu uslugu, ona može biti veoma brza, a to zavisi od kvaliteta logističkog provajdera. Većina robe za Kinu i iz Kine se transportuje u standardnim 20ft i 40ft kontejnerima, ali ukoliko priroda robe zahteva drugačiji format kontejnera to nije problem za tim ENPEKS-a.

Ukoliko je reč o robi sa temperaturnim režimom ili o vangabaritnim teretu, onda je neophodna konsultacija sa timom ENPEKS-a. Ukoliko se radi o manjoj količini robe preporučuje se usluga zbirnog transporta robe, a sve detalje u vaše ime dogovoriće logistički provajder ENPEKS. Preko svojih partnera u Kini ENPEKS robu može preuzeti i dopremiti bilo gde u Srbiji i obratno.

Avionski transport – Kina

Za transport manjih količina robe, i ukoliko je potrebna brzina, je usluga avio transporta robe za Kinu – najbolje  rešenje. Za takve situacije najbolja je usluga od vrata do vrata gde ENPEKS preuzima robu sa destinacije u Srbiji i ceo posao organizuje u ime klijenta. Pakovanje i obeležavanje robe je takođe posao ENPEKS–a. Kada se roba šalje za Kinu ponekad se javlja problem praćenja robe, ali ga ENPEKS uspešno rešava efikasnom saradnjom sa partnerima na terenu u Kini.

Kada planiraju transport za Kinu  kompanije obično prave greške koje se ponavljaju: ne provere paritete isporuke, nisu pravilno procenili ukupni teret, roba nije spakovana i obeležena kako traži kineska carina, troškovi nisu detaljno izračunati… Najbolja preventiva za ove probleme je detaljan plan i provera svih faza transporta, a koju praktikuje tim ENPEKS-a  na početku transporta. Naravno, moguće su i prevare na terenu u Kini, ali sve te probleme rešava pouzdan logistički provajder. 

Transport robe železnicom 

Podatak da skoro 80% robe iz Kine u Evropu stiže železnicom iznenadiće samo one koji ne poznaju dovoljno oblast transporta. Prevoz robe železnicom se ponovo vraća kao tražena vrsta usluge za destinacije iz Kine. Ranije je za dolazak robe iz Kine u Srbiju trebalo i do 30 dana, a sada se broj dana smanjio na 17.

Transport robe železnicom iz Kine se može obaviti grupnim kolima, maršutnim vozovima i pojedinačnim vagonskim pošiljkama. Koriste se obični i posebni vagoni, otvoreni ili zatvoreni, sa visokim i niskim stranicama, sve u u zavisnosti od vrste robe. Zato su i za ovu vrstu transporta robe neophodne konsultacije sa timom ENPEKS-a, kako bi se izabralo optimalno rešenje za prevoz robe želežnicom iz Kine. Zato je sa ENPEKS-om daleka destinacija Kina vrlo blizu.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.