Početna Transport Za ENPEKS je brzina transporta standard poslovanja

Za ENPEKS je brzina transporta standard poslovanja

Brzina pružanja usluge u transportu i carinjenju robe je imperativ poslovanja od osnivanja kompanije ENPEKS. Svakom klijentu je bitno da roba što pre stigne do destinacije koju je odredio njegov krajnji kupac, a kako bi se stiglo do tog efekta neophodne su predradnje. Pre svega, tim ENPEKS-a, u tom slučaju, brzinu stavlja u prioritet usluge, pa shodno tome se i pravi plan transporta i svih ostalih usluga. Primera radi, kada tim ENPEKS-a predlaže svoju uslugu navodi se nekoliko faktora:

  1. Budžet klijenta; 
  2. Brzina transporta; 
  3. Udaljenost kranje destinacije; 
  4. Vrsta tereta i
  5. Spremnost  kranjeg klijenta da u potrebnom režimu primi robu.

Avio transport robe

Ako je brzina prioritet, onda se klijentu sugeriše usluga avio prevoza robe uz napomenu da treba razmotriti i količinu robe. Tim ENPEKS-a odmah sa terena prikuplja informacije koja je avionska ruta najpogodnija i kada kreću prvi letovi ka destinaciji robe, pa se pravi plan utovara robe u avion, pakovanja i obeležavanja robe po međunarodnim standardima. Dobar deo tih poslova obavi sam tim ENPEKS-a, jer se pri čekanju da taj posao uradi klijent gubi, po pravilu, puno vremena. Sledeća faza, podjednako bitna, je doček robe nakon avio prevoza, a tu na scenu stupaju partneri ENPEKS-a na tim destinacijama.

Njima je već prosleđena detaljna informacija o robi koja se transportuje, način kako da se dalje transportuje, potrebna dokumentacija kao i proces daljeg tretmana robe do magacina kranjeg klijenta. Partner na terenu je unapred obavestio kranjeg klijenta o terminu i načinu prijema robe, kako se ne bi rizikovao dodatni zakup privremenog skladištenja robe, jer krajni kupac nije spreman da je odmah preuzme.

Kompanija ENPEKS, u ovim slučajevima, praktikuje detaljnu pripremu kranjeg kupca robe za prijem robe kako bi se posao istovara, brojanja i kontrole dospele robe obavio sinhronizovano i odmah – upravo zbog brzine usluge. Za to je neophodno kvalitetno pakovanje robe, poštovanje fabričkog pakovanja i jasan pregled količine robe.

Brodski transport i brzina usluge 

Za brodski transport je dugo godina važilo mišljenje da je spor. Međutim, razvoj logistike i modernog transporta je, recimo, smanjio broj dana za isporuku robe brodom iz Kine do najviše 10 dana, u zavisnosti koliko je dobro organizovan posao. Broj dana prevoza robe železnicom iz Kine se smanjio sa 30 na 17 dana, dok ista roba na istoj destinaciji avionom može putovati jedan dan, eventualno dva.

Zato je bitan faktor ubrzanja brodskog transporta blagovremeni zakup kontejnera, bukiranje prostora za istovar robe kao i brzina pripreme potrebne dokumentacije. Tako se može znatno ubrzati ovaj vid transporta, a tim ENPEKS-a zna kako. Za ubrzanje transporta robe brodom naročito je važno da se finalno pakovanje robe i obeležavanje po međunarodnim pravilima prepusti timu ENPEKS-a, jer dobar deo problema i usporavanje procesa carine upravo nastaje usled nepravilnog i netačnog obeležavanja robe.

Prijem robe nakon carinjenja u Kini, ali i na drugim destinacijama, je takođe bitna stvar za ubrzanje procesa transporta. Partneri ENPEKS-a na terenu prate ceo tok usluge transporta i brzine transporta i organizuju pripreme za preuzimanje robe i dalji tretman robe. Uzalud je transport do tada bio brz, ako detaljno nije organizovan prihvat robe i dalji transport do potrebne destinacije.

Železnički transport i brzina usluge

Razvoj moderne železnice doneo je, pored drugih koristi, i brzinu usluge transporta. Tako se na terenu dešava da transport želežnicom bude podjednako brz kao i ostali vidovi transporta, a nekad i brži. Iskustvo tima ENPEKS-a i poznavanje želežničkih ruta, istovara, pretovara i dostave robe na potrebu destinaciju ključno je za brzinu ove usluge klijentima ENPEKS-a.

Da bi se roba što pre transportovala železnicom, tim ENPEKS-a odmah analizira etape transporta, bira vrstu vagona i bukira potreban prostor shodno težini tereta. Zatim se pravi kalkulacija troškova i plan prijema robe od strane kranjeg klijenta. Potom se pristupa pakovanju robe sa potrebnm detaljima obeležavanja robe (ukoliko je reč o zbirnom transportu robe). Nakon utvrđivanja rute i načina istovara robe, krajni klijent se obaveštava o planiranom terminu prispeća robe i načinu preuzimanja robe.

Transport robe železnicom, organizovan na ovaj način, daje efekat brzine i,  iako su klijenti svesni sporosti želežničkog transporta u odnosu na npr. avio transport, ipak se odlučuju za želežnički transport robe gde god je to moguće. Brzina usluge postala je standard u kompaniji ENPEKS i ona se primenjuje kada god brzina transporta ne utiče na krajnji kvalitet usluge. Prednost kompanije ENPEKS je što o svim tim detaljima brine u ime svojih klijenata.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.